- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Zarządzania kryzysowe w powiecie na przykładzie powiatu gostynińskiego

  Szanowny Panie (Pani). Prowadzę badania na potrzeby realizacji pracy magisterskiej. Do tego niezbędna jest Państwa opinia w kwestiach, które zawarłem w poszczególnych pytaniach. Badania są anonimowe, a zebrane dane posłużą jedynie do celów statystycznych. W przygotowanych badaniach zawieram jedynie takie pytania, które odzwierciedlają Państwa opinię. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

  Proszę określić swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę o określenie Pana/Pani wieku:

    Pytanie numer 2 z 15

  Co według Pana/Pani oznacza pojęcie „bezpieczeństwo”? (Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

    Pytanie numer 3 z 15

  Czy uważa Pan/Pani, iż bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą każdego człowieka?

    Pytanie numer 4 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czym według Pana/Pani jest „zarządzanie kryzysowe”?

    Pytanie numer 5 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na terenie powiatu gostynińskiego?

    Pytanie numer 6 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak (w skali od 1-5) określa Pan/Pani stan bezpieczeństwa w powiecie gostynińskim?

    Pytanie numer 7 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Na czym opiera Pan/Pani ocenę stanu bezpieczeństwa w powiecie gostynińskim?

    Pytanie numer 8 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie są według Pana/Pani główne zagrożenia dla bezpieczeństwa powiatu gostynińskiego? (Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

    Pytanie numer 9 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie elementów zarządzania kryzysowego do sytuacji kryzysowej na terenie powiatu?

    Pytanie numer 10 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani działalność podmiotów administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego?

    Pytanie numer 11 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie w przypadku sytuacji kryzysowych (pożary, powiedzie oraz inne zagrożenia dla powiatu)?

    Pytanie numer 12 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani działalność Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie w sytuacjach kryzysowych?

    Pytanie numer 13 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Który z wymienionych elementów jest Pana/Pani zdaniem najważniejszy w zakresie zarządzania kryzysowego?

    Pytanie numer 14 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co Pana/Pani zdaniem należy zrobić, aby udoskonalić system zarządzania kryzysowego na terenie powiatu gostynińskiego? (Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi).

    Pytanie numer 15 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac