- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Motywowanie w Polsce

  Chciałabym prosić Pana/Panią o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest zbadanie czynników, które motywują do pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą mi do napisania pracy licencjackiejj. Proszę o szczere odpowiedzi i dziękuję za poświęcony mi czas. Klaudia Tomczyk Jemioła

  Jak długo Pan/ Pani pracuje na aktualnym stanowisku?

    Pytanie numer 1 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/ Pani firmę, w której Pan/ Pani pracuje?

    Pytanie numer 2 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy jest Pan/ Pani zadowolony z pracy,którą wykonuje?

    Pytanie numer 3 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co Pana/ Pani zdaniem wpływa na motywację do pracy?( proszę wybrać max. 4)

    Pytanie numer 4 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/i,że jest sprawiedliwie oceniany za wykonywaną pracę?

    Pytanie numer 5 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy ma Pan/i zaufanie do swojego pracodawcy?

    Pytanie numer 6 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/i przełożony jest otwarty na sugestie dotyczące pracy?

    Pytanie numer 7 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/i przełożony pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji służbowych?

    Pytanie numer 8 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/i że komunikacja między pracownikiem a przełożonym w miejscu pracy jest ważna?

    Pytanie numer 9 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy czuje się Pan/i doceniany przez pracodawce/ przełożonego?

    Pytanie numer 10 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakich czynników motywujących do pracy brakuje w Pana/i firmie? Proszę wybrać max. 3

    Pytanie numer 11 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak w skali od 1 do 5 ocenia Pan/ Pani system motywacyjny w Pana/i organizacji? 1- zły,2- poprawny 3- dostateczny,4- dobry, 5-bardzo dobry

    Pytanie numer 12 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    Ocena systemu motywacyjnego w Pana/i organizacji
  5-bardzo dobry
  4- dobry
  3- dostateczny
  2-poprawny
  1- zły

  Czy zauważył Pan/i jakieś czynniki,które demotywują do wykonywania pracy? Jeśli tak, proszę wskazać jakie.

    Pytanie numer 13 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  W którym Państwie Pan/i pracuje?

    Pytanie numer 14 z 20

  Ile ma Pan/ Pani lat?

    Pytanie numer 15 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 16 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/ Pani swoja sytuacje materialną?

    Pytanie numer 17 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ilu pracowników liczy firma w której Pan/ Pani pracuje?

    Pytanie numer 18 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 19 z 20

  Jakie stanowisko Pan/Pani obejmuję?

    Pytanie numer 20 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac