- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  LOSY DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

  Szanowni Państwo, Nazywam się Alicja Gołębiowska. Jestem studentką 2 roku studiów II stopnia kierunku praca socjalna, o specjalności praca socjalna z rodziną. Prowadzę badania na temat losów Dorosłych Dzieci Alkoholików na przykładzie Gminy Dobre Miasto. Badanie jest anonimowe, a uzyskane przeze mnie informacje będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. W związku z powyższym proszę o udzielenie szczerych i wyczerpujących wypowiedzi. Z góry dziękuję za poświęcony czas.

  1. Który z rodziców w Twoim domu był uzależniony od alkoholu?

    Pytanie numer 1 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Poniżej wymień cechy, którymi kierowałeś/aś się w rodzinie pochodzenia? (np. byłem odpowiedzialny/a, byłem/am rozbójnikiem, byłem/am dzieckiem spokojnym, itp.)

  3. Poniżej krótko opisz jak w rodzinie pochodzenia wyglądały Twoje relacje z uzależnionym od alkoholu rodzicem?

  4. Jak ocenił/a byś swoje dzieciństwo?

    Pytanie numer 4 z 29

  5. Jak w chwili obecnej oceniasz swoje relacje z rodzicami? (udziel odpowiedzi jeżeli Twoi rodzice żyją)

  6. Czy obecnie zamieszkujesz z rodzicami?

    Pytanie numer 6 z 29

  7. Kto w rodzinie pochodzenia dostarczał środki pieniężne?

  8. Jak w chwili obecnej oceniłbyś swoje relacje z rodzeństwem?

    Pytanie numer 8 z 29

  9. Z którą rolą utożsamiasz się widząc swój obraz w rodzinie pochodzenia?

    Pytanie numer 9 z 29

  10. Czy w chwili obecnej posiadasz własną rodzinę/tworzysz związek partnerski?

    Pytanie numer 10 z 29

  11. Czy Twój/Twoja partner/partnerka:

    Pytanie numer 11 z 29

  12. Czy wobec swoich dzieci stosujesz te same bądź podobne metody wychowawcze, które były stosowane w Twoim domu rodzinnym?

    Pytanie numer 12 z 29

  13. Odwołując się do pyt. 12 uzasadnij wybraną odpowiedź. Dlaczego? Jaki wpływ miały na to wydarzenia rodziny pochodzenia?

  14. Jak w chwili obecnej ocenił/a byś siebie w roli rodzica?

    Pytanie numer 14 z 29

  15. Czy uważasz, iż bycie Dorosłym Dzieckiem Alkoholika w chwili obecnej wpływa znacząco na Twoje życie rodzinne?

    Pytanie numer 15 z 29

  16. Odwołując się do pyt. 15 uzasadnij wybraną odpowiedź. Jaki wpływ miały na to wydarzenia z domu rodzinnego?

  17. Czy uważasz, iż będąc Dorosłym Dzieckiem Alkoholika tworzysz satysfakcjonujący związek partnerski?

    Pytanie numer 17 z 29

  18. Odwołując się do pyt. 18 uzasadnij wybraną odpowiedź. Jaki wpływ miały na to wydarzenia z rodziny pochodzenia?

  20. Jak określił/a byś siebie w chwili obecnej? Czy jesteś zadowolony/a ze swojego dotychczasowego życia? Czy wręcz odwrotnie: uważasz, że Twoje życie jest nudne i bezcelowe? Uzasadnij swoją odpowiedź.

  21. Czy w życiu dorosłym znajdujesz wspólne cechy odnoszące się do Twojego dzieciństwa?

    Pytanie numer 20 z 29

  22. Które z niżej wymienionych skłonności oceniasz jako nałóg w Twoim aktualnym życiu:

    Pytanie numer 21 z 29

  24. Czy uważasz, iż bycie Dorosłym Dzieckiem Alkoholika w chwili obecnej wpływa znacząco na Twoje życie w społeczeństwie?

    Pytanie numer 22 z 29

  25. Czy dotychczas Twoje wydarzenia dzieciństwa jako Dorosłego Dziecka Alkoholika były przedmiotem zainteresowań specjalistów takich jak m.in.: psychologa, pedagoga, lekarza itp.?

    Pytanie numer 23 z 29

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 24 z 29

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 25 z 29

  Wybierz miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 26 z 29

  3. Wykształcenie:

    Pytanie numer 27 z 29

  4. Wykształcenie rodziców:

    Pytanie numer 28 z 29

  Wybierz przedział swojego dochodu

    Pytanie numer 29 z 29
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac