- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dotycząca działalności franchisingowej na przykładzie sieci Yves Rocher

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ta jest całkowicie anonimowa. Wyniki ankiety posłużą wyłącznie do celów badawczych mojej pracy magisterskiej dotyczącej działalności franchisingowej na przykładzie sieci Yves Rocher. Ankieta składa się z 20 pytań. Większość pytań wymaga zaznaczenia gotowej odpowiedzi. Reszta pytań wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej. Proszę o zapoznanie się z poniższymi pytaniami i udzieleniu szczerych odpowiedzi. Jest to bardzo ważne, ponieważ od nich zależeć będzie wynik mojego badania.

  1.Od ilu lat jest Pan/Pani franczyzobiorcą systemu Yves Rocher?

    Pytanie numer 1 z 20

  2. W jakim miejscu prowadzi Pan/Pani działalność franczyzową?

    Pytanie numer 2 z 20

  3. Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie?

    Pytanie numer 3 z 20

  4. Dlaczego zdecydował/a się Pan/Pani na prowadzenie działalności pod szyldem innej marki zamiast prowadzenia własnej działalności gospodarczej?

    Pytanie numer 4 z 20  5. Dlaczego wybrał/a Pan/Pani sieć Yves Rocher ?

    Pytanie numer 5 z 20  6.Czy trudno było stać się członkiem sieci franczyzowej, jeśli tak dlaczego ?

    Pytanie numer 6 z 20  7.Skąd pozyskał/a Pan/Pani środki pieniężne sfinansowanie inwestycji?

    Pytanie numer 7 z 20  8. Czy posiadał/a Pan/Pani wcześniej doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej?

    Pytanie numer 8 z 20

  9.Czy posiadał/a Pan/Pani wcześniej doświadczenie w zarządzaniu personelem?

    Pytanie numer 9 z 20

  10.Jakie szkolenia są organizowane w Pana/Pani jednostce franczyzowej?

    Pytanie numer 10 z 20  11. Jak często odbywają się szkolenia?

    Pytanie numer 11 z 20

  12. Jakie opłaty ponosi Pan/Pani na rzecz franczyzodawcy?

    Pytanie numer 12 z 20  13. Jakie korzyści dostrzega Pan/Pani z prowadzenia działalności franczyzowej?

    Pytanie numer 13 z 20  14. Jakie wady dostrzega Pan/Pani z prowadzenia działalności franczyzowej?

    Pytanie numer 14 z 20  15. Czy uważa Pan/Pani że, rozpoznawalność marki Yves Rocher wpływa na liczbę klientów?

    Pytanie numer 15 z 20

  16. Czy osiągane przez Pana/Panią środki finansowe z działalności franczyzowej są zadowalające?

    Pytanie numer 16 z 20

  17. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z kontaktu z dawcą systemu franczyzowego?

    Pytanie numer 17 z 20

  18. Czy występuje w Pana/Pani jednostce franczyzowej kontrola dawcy?

    Pytanie numer 18 z 20

  19.Co podlega kontroli dawcy systemu w Pana/Pani jednostce franczyzowej?

    Pytanie numer 19 z 20  20. Czy planuje Pan/Pani w przyszłości prowadzenie kolejnej działalności franczyzowej?

    Pytanie numer 20 z 20
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac