- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Kredyt czy leasing?

  Celem ankiety jest ustalenie, czy małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce uważają za lepszą formę finansowania zewnętrznego kredyt, czy leasing i dlaczego.

  Od kiedy prowadzi Pan/i działalność gospodarczą?

    Pytanie numer 1 z 13

  Gdzie znajduje się Pani/Pana firma?

    Pytanie numer 2 z 13

  Do jakiej grupy przedsiębiorstw należy Pani/Pana przedsiębiorstwo?

    Pytanie numer 3 z 13

  Ilu pracowników Pan/i zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie?

    Pytanie numer 4 z 13

  Jaki rodzaj działalności prowadzi Pan/Pani?

    Pytanie numer 5 z 13

  Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy na temat źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw?

    Pytanie numer 6 z 13

  Skąd czerpie Pan/Pani informacje o dostępnych źródłach finansowania? (proszę o zaznaczenie maksymalnie 2 odpowiedzi)

    Pytanie numer 7 z 13

  Z którego z podanych źródeł finansowania działalności korzystał/a Pan/Pani podczas prowadzenia działalności gospodarczej? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

    Pytanie numer 8 z 13

  Który element jest dla Pana/Pani najistotniejszy podczas wyboru źródła finansowania działalności gospodarczej?

    Pytanie numer 9 z 13

  Na jaki cel przeznaczył/a Pan/Pani pozyskane środki? (proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)

    Pytanie numer 10 z 13

  Z jakich źródeł finansowania zamierza Pan/Pani skorzystać w ciągu najbliższych 3 lat? (można zaznaczyć 2 odpowiedzi)

    Pytanie numer 11 z 13

  Na jaki cel przeznaczy Pan/Pani pozyskane (w ciągu najbliższych 3 lat) środki?(proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)

    Pytanie numer 12 z 13

  Które spośród niżej wymienionych barier korzystania ze źródeł finansowania stanowi dla Pana/Pani istotny problem (maksymalnie 2 odpowiedzi)

    Pytanie numer 13 z 13
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac