- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Badanie satysfakcji z doboru sposobu prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD Natura i Kultura

  Badanie pozwoli LGD Natura i Kultura zweryfikować dotychczasowy sposób informowania o działalności Stowarzyszenia oraz zbadać poziom zainteresowania działaniami LGD Natura i Kultura. Dzięki tym informacjom będziemy mogli poprawić sposób komunikacji z mieszkańcami. Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.

  Proszę podać swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 9

  Proszę podać swój poziom wykształcenia

    Pytanie numer 2 z 9

  Proszę podać swój wiek

    Pytanie numer 3 z 9

  Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy na temat działalności Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura

    Pytanie numer 4 z 9  Czy słyszał/a Pan/Pani o działaniach organizowanych przez LGD Natura i Kultura?

    Pytanie numer 5 z 9

  Czy brał/a Pan/Pani udział w inicjatywach organizowanych przez LGD Natura i Kultura?

    Pytanie numer 6 z 9

  Z jakich źródeł najczęściej uzyskuje Pan/Pani informacje o LGD Natura i Kultura?

    Pytanie numer 7 z 9

  Czy dotychczasowe działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez LGD Natura i Kultura są w Pana/Pani opinii:?

    Pytanie numer 8 z 9

  Jakie Pana/Pani zdaniem, działania informacyjne należy wzmocnić, aby informacje na temat działalności LGD Natura i Kultura docierały do jak największej liczby osób?

    Pytanie numer 9 z 9
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac