- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  kościół

  dssi

  Płeć:

    Pytanie numer 1 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 2 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 3 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  szkoła

    Pytanie numer 4 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  wyznanie

    Pytanie numer 5 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Który z poniższych opisów najbardziej pasuje do Twojej sytuacji?

    Pytanie numer 6 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Określ swój stosunek do wiary i praktyk religijnych

    Pytanie numer 7 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie sakramenty kościelne są dla Ciebie ważne? Ocen od 1do 5 (1-najmniej ważna, 5 najbardziej ważna)

    Pytanie numer 8 z 19  Jak często przyjmujesz sakramenty święte?

    Pytanie numer 9 z 19

  Czy według Ciebie Kościół jest pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem?

    Pytanie numer 10 z 19

  Według swego wyznania modlisz się

    Pytanie numer 11 z 19

  Czy obchodzisz święta kościelne?

    Pytanie numer 12 z 19

  Jeśli tak to jakie? (proszę zaznaczyć wszystkie, które obchodzisz)

    Pytanie numer 13 z 19

  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Twojej opinii?

    Pytanie numer 14 z 19

  Na czym opierasz swoja moralność?

    Pytanie numer 15 z 19

  Co według Ciebie może być powodem, iż część ludzi rezygnuje z wiary (proszę zaznaczyć max 2 odp.):

    Pytanie numer 16 z 19

  Czy znasz prasę, programy TV, strony internetowe o tematyce religijnej?

    Pytanie numer 17 z 19

  Czy uważasz, że Kościół pomaga w zwalczaniu problemów społecznych takich jak alkoholizm, bezrobocie?

    Pytanie numer 18 z 19

  Czy należysz do jakiegoś stowarzyszenia, klubu religijnego?

    Pytanie numer 19 z 19
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac