- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Oddajemy Państwu do dyspozycji profesjonalne narzędzie do przeprowadzania badań ankietowych oraz testów ze wszystkimi   niezbędnymi i zaawansowanymi metodami badawczymi.         

  Najlepszym sposobem nauki jest praktyka - zachęcamy do tworzenia ankiet testowych. Wystarczy się zalogować i natychmiast można próbować wszystkie funkcje serwisu. Nie grozi to żadnymi konsekwencjami. Służymy darmową pomocą przy tworzeniu ankiet.

  Zobacz film instruktażowy w naszym serwisie >

  Zobacz film instruktażowy na YouTube >

   Spis treści pomocy: 

  1. Tworzenie nowej ankiety.
     a – dodawanie nowej ankiety krok po kroku, cechy ankiety,
     b – rodzaje pytań w ankietach,
     c – logika w pytaniach, pytania filtrujące,
     d – tworzenie ankiet z gotowych wzorów,


  2. Publikowanie i rozpowszechnianie ankiet.
     a – link do ankiety,
     b – kod z ankietą do umieszczenia na własnej stronie,
     c – wysyłanie ankiety przez nasz formularz,


  3. Edytowanie i zarządzanie  ankietami.
     a – dodawanie logo do ankiety,
     b – edytowanie właściwości ankiety,
     c – usuwanie ankiety,
     d – dodawanie pytań do ankiet, zmiana kolejności pytań,
     e – zarządzanie logiką w ankietach, pytania filtrujące,

  4. Wyniki po badaniu.

     a – zapis wyników w formacie CSV, Excel,
     b – wyniki w formie graficznej (wykresy poziome, pionowe, 3d),
     c – filtrowanie wyników wg własnych kryteriów,
     d – przeglądanie każdej indywidualnej ankiety osobno,


  1.Tworzenie nowej ankiety.

   a – dodawanie nowej ankiety krok po kroku,
  1. Klikamy "Stwórz nową ankietę" - prawy górny róg dowolnej strony w serwisie Ankieter.pl.

  Na stronie, która się otworzy wypełniamy kolejne pola:

  Tytuł ankiety/testu                 wpisujemy czego dotyczy nasza ankieta
  Opis i krótkacharakterystyka  krótki opis badania,
  Tagi (słowa kluczowe)          podajemy słowa kluczowe naszego badania
   

  Na tej samej stronie ustalamy najważniejsze cechy naszej ankiety (ważność, dostęp, sposób wyświetlania itp.) - jeśli pominiemy ten etap, to zostaną zastosowane ustawienia domyślne.

  Ważność:(długość wyświetlania ankiety)
                         koniec badania(data końca badania)
                         koniec badania po wypełnieniu badania (----) razy(ilość wypełnień ankiety, po której przestaje być aktywna)
                         badanie ważne cały czas(badanie bez wyznaczonego końca)
  Widoczność:(ustalenie sposobu dostępu do ankiety)
                         udostępniam badanie publiczne w serwisie ankieter.pl(widoczna publicznie przez wszystkich użytkowników)
                         dostęp tylko przez link(ankieta nie jest wyświetlona w liście ankiet, dostęp tylko przez podany link)
                         dostęp tylko przez link i hasło(dostęp ograniczony hasłem dostępu)
  Sposób wyświetlania pytań:

                         wszystko na jednej stronie(wszystkie pytania ankiety razem)
                         kolejne pytania na różnych stronach(każde pytanie na innej stronie)
  Wypełnianie ankiety/testu:
   
                          tylko raz z jednego komputera(blokowanie wypełniania ankiety więcej niż raz z danego komputera)
                          losowa kolejność pytań - mieszaj pytania(pytania będą mieszane każdemu wypełniającemu)
                          losuj pytania z przygotowanej puli - ()(każdemu respondentowi zostaną wylosowane pytania z określonej puli, np. 20 ze 100),
                          na koniec nie pokazuj wyników

                          czas na każde pytanie – nieograniczone, sekund-(ustalenie czasu wyświetlania pytań),
  Gdy już wypełnimy i zaznaczymy interesujące nas pola przechodzimy do logowania (jeśli nie jesteśmy zalogowani).

  Zaloguj się do swojego konta (jeśli masz już konto w serwisie ankieter.pl)

  Załóż nowe konto użytkownika  (jeśli jesteś nowym użytkownikiem)
  Po zalogowaniu przewijamy stronę na dół i klikamyDodaj

  Możemy rozpocząć dodawanie pytań do naszej ankiety. Na górze strony pojawi się menu:


    

  Moja Ankieta – dodawanie kolejnych pytań do ankiety,
  Podgląd
  – bieżący podgląd tworzonej ankiety i pytań,
  Publikowanie– jest tu wyświetlany link do ankiety, możliwość wysłania ankiety do respondentów przez formularz oraz wybór płatnych respondentów,
  Wyniki po badaniu– podgląd wyników (graficznie i liczbowo) raz eksport wyników do innych programów.
  Zarządzanie ankietami następuje przez panel administracyjny. Link znajduje się w górnym prawym rogu serwisu – Edycja ankiet.

  Dodawanie pytań w ankiecie:
  1 - wybieramy typ pytania
  2 - podajemy ilość odpowiedzi
  3 - wpisujemy treść pytania
  4 - ustalamy dodatkowe parametry
  5 - klikamy "dodaj" - pytanie zostało stworzone,

  Podgląd- możemy zobaczyć naszą ankietę.
  Typ pytania:   (wybieramy rodzaj pytania - typy pytań wyjaśnione są niżej)
  Treść pytania: (nasze pytanie do ankiety)
  Dodaj obrazek:
  (możliwość dodania obrazka/zdjęcia do pytania)
  Ilość odpowiedzi: (po wpisaniu liczby pokażą się pola do wpisania odpowiedzi)
  Wyświetlanie pytań:(pytania mogą wyświetlać się w poziomie lub pionie)
  Dodaj do odpowiedzi "żadne z powyższych:"(do pytania zostanie dodane pole "żadne z powyższych")
  Odpowiedź wymagana od respondenta:(zaznaczamy, jeśli respondent musi odpowiedzieć na pytania),

  1.b. Typy pytań w ankiecie:

  A. Pytania wyboru:

  Pytania pojedynczego wyboru(Respondent może wybrać tylko jedną z dostępnych odpowiedzi. Wybieramy z części "Typ pytania" - pytanie pojedynczego wyboru. Następnie podajemy ilość odpowiedzi i zaczynamy uzupełniać całość treścią - wpisujemy pytanie i odpowiedzi).

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Pytania pojedynczego wyboru - lista rozwijana (identycznie jak wyżej, tylko pytania wyświetlane są w postaci listy do rozwinięcia),
   


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Pytania wielokrotnego wyboru(respondent może zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Pytania z komentarzem do wstawienia(respondent wybiera jedną odpowiedź i może dodatkowo dodać komentarz do swojej odpowiedzi)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pytanie wielokrotnego wyboru z komentarzem do wstawienia(respondent może wybrać więcej niż jedno pytanie i dodatkowo wstawić przy każdym swój komentarz);

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pytanie z dopisywanym komentarzem(respondent może dodać ogólny komentarz do pytania): 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  B. Proste pytania sprawdzające(to gotowe wzory pytań do wstawienia, wystarczy wybrać i pytanie ukaże się w ankiecie):

  Pytania tak/nie (podajemy tylko pytanie, odpowiedź tak/nie wstawiona jest automatycznie do ankiety)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Proste pytanie liczbowe(wybieramy ten typ, gdy pytamy się o liczbę),


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Inne proste pytania do wstawienia. Nie musimy wpisywać treści pytania i odpowiedzi. Po wyborze ukazuje się automatycznie:

  Pytanie o wiek.(automatycznie do ankiety wstawiane jest pytanie o wiek respondenta)


  Pytanie o płeć.


  Pytanie o miejsce zamieszkania(w zapytaniu będą podane województwa do wyboru). 


  Pytanie o dochód.(pokaże się lista rozwijana z widełkami dochodu do wyboru)


  Dowolne pytanie.(przy pytaniu ukaże się pole do wstawienia pisemnej odpowiedzi, ten rodzaj pytania służy np. do zasięgnięcia opinii respondentów na dany temat)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C. Pytania matrycowe (pytania ze stopniowaniem odpowiedzi, stosujemy dla grupy pytań dla, których możemy zastosować podobne odpowiedzi).

  Prosta macierz.(macierz wyboru jednej odpowiedzi w każdym wierszu)  


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Macierz wielu odpowiedzi(macierz pozwala na zaznaczenie dowolnej ilości odpowiedzi)

   

  D. Wzory pytań do wstawienia(gotowe zestawy pytań do wstawienia, wystarczy wybrać i automatycznie pojawią się w ankiecie).

  Pytania sprawdzające respondenta.

  Po wyborze do ankiety zostanie wstawiony zestaw pytań o wiek, płeć, zawód i miejsce zamieszkania.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pytania związane z pracą.

  Zestaw pytań dotyczących pracy respondenta (stanowisko, dochód, rodzaj pracy).
  Przykłady rodzaju pytań i odpowiedzi w gotowej ankiecie: www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/543/
  Przykłady zestawu pytań sprawdzające respondenta: www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/545/
  Przykład zestawu pytań związanych z pracą: www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/546/

  1.c. Pytania filtrujące. Logika w pytaniach.

  Mają Państwo możliwość łatwego przechodzenia i przeskakiwania między pytaniami w zależności od odpowiedzi. Np. w przypadku wybrania odpowiedzi o płeć, kolejne pytania dla kobiet i mężczyzn będą różne.
  Korzystanie z pytań filtrujących:
  1. Przy tworzeniu ankiety wybrać w części "Sposób wyświetlania pytań": Kolejne pytania na różnych stronach.
  Wybranie tej funkcji jest konieczne, ponieważ w przypadku filtrowania pytań i odpowiedzi kolejne pytania muszą się wyświetlać pojedynczo na każdej ze stron (gdyby wszystko wyświetliło się jednocześnie nie byłoby możliwości filtrowania kolejnych odpowiedzi),
  2. Stworzyć cały zestaw pytań i odpowiedzi - proponujemy zaplanowanie swojej ankiety na kartce.
  3. W panelu edycji wybrać "logika" i dla kolejnych pytań ustalić sposób przechodzenia między pytaniami.


  1.d. Korzystanie z gotowych wzorów ankiet.

  Mają Państwo do dyspozycji gotowe wzory ankiet do natychmiastowego wykorzystania. Każda ankieta stworzona w serwisie Ankieter.pl i dostępna publicznie może być przez Państwa natychmiast wykorzystana jako wzór.
  Jak korzystać ze wzorów ankiet:
  1. Zalogować się do serwisu ankieter.pl
  2. Wyświetlić listę aktualnych ankiet lub wejść na stronę "Wzory ankiet"
  3. Wybrać ankietę, z której chcemy skorzystać i zaznaczyć "stwórz ze wzoru" przy danej ankiecie.

  Ankieta została skopiowana do "Moje badania" (górny prawy róg). Możemy teraz dowolnie ją edytować i zmieniać.

  2. Publikowanie i rozpowszechnianie ankiet.

  Po stworzeniu ankiety i sprawdzeniu poprawności w części Podgląd, możemy przejść do publikacji ankiety w serwisie.
  Klikamy w górnym menu- Publikowanie - zostajemy przeniesieni do strony, na której możemy zarządzać wyświetlaniem naszej ankiety.


  a – link do ankiety,

  Link do ankiety
  - wyświetli się link do naszego badania, możemy go skopiować i rozpowszechnić np. wklejając link na fora internetowe (z prośbą o wypełnienie), rozesłać za pośrednictwem maila, czy teżkomunikatorów (GG, Skype...).
  Opublikuj ankietę
  - publikacja w serwisie ankieter.pl, ankieta staje się dostępna do wypełnienia. Po publikacji pojawia się "dezaktywuj ankietę - ta funkcja zawiesza czasowo wyświetlanie naszej ankiety.
  Wyślij przez formularz- wpisujemy link do naszej ankiety, podajemy adresy mail, gdzie nasz link ma być przesłany, wpisujemy krótkie zaproszenie do wypełnienia ankiety i wysyłamy. Formularz służy do łatwego przesłania informacji o naszym badaniu (mailing) do wybranych osób.

   
  b – kod z ankietą do umieszczenia na własnej stronie

  Natychmiast po stworzeniu ankiety mają Państwo możliwość jej umieszczenia na dowolnej stronie www.
  Wystarczy w zakładce "Publikowanie" (edycja ankiet) w części "Umieść ankietę na własnej stronie" kliknąć "Utwórz kod " (po uprzednim ustawieniu szerokości i długości ankiety). Zostanie wygenerowany kod HTML, który należy wkleić na stronę www.


  c – wysyłanie ankiety przez nasz formularz


  Wyślij przez formularz- wpisujemy link do naszej ankiety, podajemy adresy mail, gdzie nasz link ma być przesłany, wpisujemy krótkie zaproszenie do wypełnienia ankiety i wysyłamy. Formularz służy do łatwego przesłania informacji o naszym badaniu (mailing) do wybranych osób.

  3. Edytowanie i zarządzanie ankietami.

  Moje badania- prawy górny róg strony (po zalogowaniu). Przechodzimy do listy naszych ankiet i badań.

  Przy każdej ankiecie mamy możliwość wykonania następujących operacji:

  dodaj logo- dodawanie dowolnej grafiki (logo firmy, znaki graficzne, zdjęcie produktu itp) do naszej ankiety, grafika ukaże się na górze ankiety, koło tytułu,

  edytuj ankietę/test- możliwość zmieniania danych ankiety i jej właściwości ustalonych na początku (np. wyświetlanie, aktualność, dostęp itd.), edycja pytań i odpowiedzi jest dostępna w części: "pokaż odpowiedzi",

  usuń ankietę/test
  - bezpowrotnie usuwa ankietę z systemu,

  dodaj pytanie- dodaje kolejne pytanie do już stworzonej ankiety,

  pokaż pytania- edycja, zmiana i poprawa pytań i odpowiedzi w już gotowej ankiecie, wyświetla odpowiedzi, które dodaliśmy do ankiety, mamy tu możliwość zmiany kolejności wyświetlanych pytań (domyślnie pytania mają pozycję nr 0, kolejność numerowana jest 0,1,2,3...),

  zobacz wynik
  i - wyświetla i zapisuje aktualne wyniki badania, możliwość zapisu i eksportu danych (żeby zapisać plik danych należy kliknąć w link CSV - jest to format czytany przez programy statystyczne i arkusze kalkulacyjne (np. Excel).
  Możemy w tym miejscu zobaczyć wyniki po filtrowaniu wg własnych kryteriów.

  przeglądaj ankiety
  - wyświetla i daje możliwość wydrukowania każdej indywidualnej ankiety,

  logika- zarządzanie ankietami z pytaniami filtrującymi, ustalanie logiki w ankietach, szczegóły w pkt. 1c

  publikowanie- przenosi nas do opcji publikowania ankiety, mamy możliwość zawieszenia wyświetlania ankiety, podglądu linka, wysyłania mailingu przez formularz o ankiecie oraz wybór płatnych ankieterów,

  finanse- zarządzanie finansami i wybór płatnych respondentów,

  Tak wygląda panel zarządzania ankietami:

  4. Wyniki po badaniu.

  Otrzymują Państwo możliwość zapisu i eksportowania otrzymanych wyników do dowolnych programów statystycznych i kalkulacyjnych. Dodatkowo łatwy panel do filtrowania wyników pozwala na selekcję badań wg potrzeb oraz analizę każdej indywidualnej ankiety.

  a – zapis wyników w formacie CSV, Excel


  W panelu edycji ankiet zaznaczamy przy tytule danej ankiety: "Zobacz wyniki."
  W kolejnym kroku klikamy "CSV" lub Excel. Automatycznie pojawi się możliwość zapisu wyników ankiety w wybranym formacie.
  Format CSV i Excel pozwalają na dalsze przeglądanie i edycję wyników w dowolnych programach kalkulacyjnych i statystycznych.

  b – wyniki w formie graficznej (wykresy poziome, pionowe, 3d),


  W części "Wyniki" mamy możliwość przeglądania, zapisu i wydruku wyników w różnej formie: wykresów poziomych, pionowych i 3d.
    
  c – filtrowanie wyników wg własnych kryteriów,

  W panelu edycji ankiet zaznaczamy przy tytule danej ankiety: "Zobacz wyniki."
  W kolejnym kroku klikamy "Szczegółowe wyniki".
  Pojawi się czerwony napis "Filtracja wyników". Po kliknięciu pojawi się lista naszych pytań, które tworzą naszą ankietę - dowolnie wybieramy, które wyniki mają nam się wyświetlić, a które chcemy pominąć.
  Np. jeśli w pytaniu o płeć zaznaczymy "kobieta", to wyświetlą nam się wyniki tylko pytań wypełnionych przez kobiety.
    
  d – przeglądanie każdej indywidualnej ankiety osobno,


  W panelu edycji ankiet zaznaczamy przy tytule danej ankiety: "Przeglądaj ankiety."
  Wyświetli się lista kolejno wypełnianych ankiet. Mamy możliwość zobaczenia każdej z osobna ankiety oraz wydrukowania zbiorczego zestawienia.


   

  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac