- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dotycząca rekrutacji internetowej

  Ankieta ma na celu poznanie Pani/Pana opinii na temat rekrutacji internetowej (czyli wszystkich działań rekrutacyjnych odbywających się za pomocą internetu, np. ogłoszeń o pracę zamieszczanych w sieci). Jest całkowicie anonimowa, jej wyniki będą analizowane zbiorowo i posłużą wyłącznie w celach naukowych. Orientacyjny czas wypełniania ankiety to ok. 3-5 minut.

  Płeć

    Pytanie numer 1 z 25

  Wiek (w latach)

    Pytanie numer 2 z 25  Wykształcenie

    Pytanie numer 3 z 25

  Ilość rekrutacji internetowych w których brałeś/aś udział * (np. ile razy odpowiedziałeś/aś na ogłoszenie o pracę za pomocą formularza internetowego, serwisu z ogłoszeniami o pracy itd.)

    Pytanie numer 4 z 25

  Jak ogólnie oceniłbyś Twoje dotychczasowe doświadczenia z procedurami rekrutacji internetowej?

    Pytanie numer 5 z 25

  Sądzę, że następna rekrutacja internetowa w której będę brał udział przebiegnie w sprawiedliwy sposób

    Pytanie numer 6 z 25

  Które procedury aplikacyjne są według Ciebie bardziej sprawiedliwe?

    Pytanie numer 7 z 25

  Sądzę iż ważne jest żeby w rekrutacji internetowej dokładnie wyjaśniano kandydatom jakie informacje są o nich zbierane

    Pytanie numer 8 z 25

  Sądzę, iż ważne jest żeby w rekrutacji internetowej zbierano informacje jedynie bezpośrednio związane ze stanowiskiem pracy

    Pytanie numer 9 z 25

  Sądzę, iż ważne jest żeby w rekrutacji internetowej udzielać kandydatom odpowiedzi zwrotnej, jak ich aplikacja została uplasowana i czy przechodzą do następnej fazy rekrutacji

    Pytanie numer 10 z 25

  Sądzę, iż ważne jest, żeby w rekrutacji internetowej kandydaci byli informowani w czasie procesu rekrutacji o perspektywach kariery w organizacji

    Pytanie numer 11 z 25

  Sądzę, iż ważne jest żeby w rekrutacji internetowej kandydaci mogli zdecydować, w których testach w procesie rekrutacji chcą uczestniczyć.

    Pytanie numer 12 z 25

  Sądzę, że w najbliższej rekrutacji internetowej w której będę uczestniczył będzie dokładnie wyjaśnione, jakie informacje są o mnie zbierane

    Pytanie numer 13 z 25

  Sądzę, że w najbliższej rekrutacji internetowej w której będę uczestniczył będą zbierane jedynie informacje bezpośrednio związane ze stanowiskiem pracy.

    Pytanie numer 14 z 25

  Sądzę, że w najbliższej rekrutacji internetowej, w której będę uczestniczył otrzymam odpowiedź zwrotną, jak moja aplikacja została uplasowana i czy przechodzę do następnej fazy rekrutacji

    Pytanie numer 15 z 25

  Sądzę, że w najbliższej rekrutacji internetowej w której będę uczestniczył zostanę w czasie procesu rekrutacji poinformowany o perspektywach kariery w organizacji

    Pytanie numer 16 z 25

  Sądzę, że w najbliższej rekrutacji internetowej, w której będę uczestniczył będę mógł zdecydować, w których testach w procesie rekrutacji wezmę udział.

    Pytanie numer 17 z 25

  Proszę przeczytać poniższy tekst ogłoszenia i następnie ocenić go w wyznaczonych do tego polach

  Możesz aplikować poprzez nasz standaryzowany formularz. Jeśli masz możliwość zawarcia dodatkowych informacji w przeznaczonym do tego polu, możesz to zrobić jeśli uznasz to za stosowne. Prosimy o dołączenie listu motywacyjnego, swoich referencji/certyfikatów a także innych dokumentów na ostatniej stronie.

  Procedura rekrutacyjna potrwa do DD/MM/YYYY, następnie przeprowadzona zostanie ocena zgodności aplikacji z postawionymi w ogłoszeniu wymaganiami, która zakończy się do DD/MM/YYYY.

  Po zakończeniu procedury preselekcji, każdy uczestnik otrzyma odpowiedź zwrotną zawierającą informację o zakwalfikowaniu się do następnego etapu, bądż informację zawierającą powód, wyjaśniający nie zakwalfikowanie się do następnego etapu.

  Ocena ogólna ogłoszenia

    Pytanie numer 19 z 25

  Proces e-rekrutacji Firmy X wydaje mi się sprawiedliwy

    Pytanie numer 20 z 25

  Procedury aplikacji online w Firmie X wydają się właściwe

    Pytanie numer 21 z 25

  Mam dobre wrażenia związane z procesem selekcji online firmy X

    Pytanie numer 22 z 25

  Mógłbym polecić znajomym firmę X jako potencjalnego pracodawcę

    Pytanie numer 23 z 25
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac