- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta anonimowa dla uczniów

  Uzależnienia i Przemoc

  1. Czy lubisz chodzić do szkoły?

    Pytanie numer 1 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Czy lubisz przerwy między lekcjami

    Pytanie numer 2 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Czy lubisz swoją wychowawczynię/wychowawcę?

    Pytanie numer 3 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. Jak oceniłbyś atmosferę panującą w Twoim domu?

    Pytanie numer 4 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Czy palisz papierosy?

    Pytanie numer 5 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  6. Czy Twoi rodzice wiedzą, że palisz papierosy?

    Pytanie numer 6 z 34

  7. Czy i jak często pijesz alkohol? (wódka, wino, piwo)

    Pytanie numer 7 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  8. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek być pijanym?

    Pytanie numer 8 z 34

  9. Gdzie najczęściej piłeś alkohol?

    Pytanie numer 9 z 34

  10. Czy Twoi rodzice wiedzą, że piłeś alkohol?

    Pytanie numer 10 z 34

  11. Skąd najczęściej pochodzi spożywany przez Ciebie alkohol?

    Pytanie numer 11 z 34

  12. Jeżeli kupowałeś(aś) lub usiłowałeś(aś) kupić w sklepie lub w kawiarni jakiś alkohol, to czy spotkałeś(aś) się z odmową jego sprzedaży?

    Pytanie numer 12 z 34

  13. Jaki rodzaj alkoholu najczęściej pijesz?

    Pytanie numer 13 z 34

  14. Czy w Twoim środowisku narkotyki są łatwo czy też trudno dostępne?

    Pytanie numer 14 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  15. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto próbował dać Ci lub sprzedać jakiś narkotyk?

    Pytanie numer 15 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  15. Czy znasz kogoś ze swojego otoczenia, kto miał lub ma kontakt z narkotykami?

    Pytanie numer 16 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  17. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek wziąć (zażyć) jakiś narkotyk lub środek odurzający?

    Pytanie numer 17 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  18. Gdzie to miało miejsce

    Pytanie numer 18 z 34

  19. Jaki był to narkotyk/środek odurzający? (jeśli pamiętasz, podaj nazwę)

    Pytanie numer 19 z 34  20. Kto Ci go zaproponował?

    Pytanie numer 20 z 34

  21. Czy Twoi rodzice wiedzą o Twoim kontakcie z narkotykami?

    Pytanie numer 21 z 34

  22. Czy rodzice rozmawiali z Tobą kiedykolwiek na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem?

    Pytanie numer 22 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  23. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w jakichś zajęciach poświęconych problemom uzależnień, np. od alkoholu, narkotyków, dopalaczy?

    Pytanie numer 23 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  24. Gdybyś znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, to na kogo mógłbyś najbardziej liczyć i komu powiedziałbyś o swoim problemie w pierwszej kolejności?

    Pytanie numer 24 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  25. Czy według Ciebie takie zachowanie jak chuligaństwo, wandalizm, stosowanie przemocy są w Twoim środowisku zjawiskiem rzadkim czy też dość powszechnym?

    Pytanie numer 25 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  26. Gdzie najczęściej zachowania tego typu mają miejsce?

    Pytanie numer 26 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  27. Czy czujesz się bezpiecznie

    Pytanie numer 27 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie
  w domu
  w szkole
  na ulicy
  na dyskotekach
  w klubach, kawiarniach

  28. Czy w ciągu ostatniego roku doświadczyłeś osobiście na sobie aktów chuligaństwa, przemocy – czy byłeś ofiarą takich zachowań?

    Pytanie numer 28 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  29. Gdzie miało to miejsce (lub ma najczęściej miejsce)?

    Pytanie numer 29 z 34

  30. Zaznacz, jakich form przemocy osobiście doświadczyłeś

    Pytanie numer 30 z 34

  31. Kto wobec Ciebie zachowywał się w ten sposób?

    Pytanie numer 31 z 34

  32. Czy powiedziałeś komuś o tej sytuacji (sytuacjach)?

    Pytanie numer 32 z 34

  33. Podaj swoją płeć

    Pytanie numer 33 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  34. Podaj swój rok urodzenia

    Pytanie numer 34 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac