- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Zarządzanie portfelem klienta

  Szanowni Respondenci Nazywam się Jacek Markiewicz i jestem doktorantem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Szczecinie. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi przeprowadzenia badań w Państwa firmie. Badania te są realizowane w ramach rozprawy doktorskiej przygotowywanej przez mnie w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematem rozprawy jest: „Zarządzanie protfelem klientów MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego“. Wyniki przeprowadzonych badań posłużą mi do sformułowania koncepcji zarządzania portfelem klientów w sektorze MSP. Opracowana koncepcja zarządzania portfelem klienta będzie mogła być wykorzystana w przedsiębiorstwach, które do tej pory nie podejmowały takich działań, jak również przez podmioty, które realizują działania związane z optymalizacją portfela klientów w ich ewentualnej modyfikacji i usprawnieniu procesów w tym zakresie. Przedsiębiorcy będą mogli dostosować zaproponowaną koncepcję do własnych potrzeb. Wszystkie dane uzyskane od Państwa traktowane będą w sposób poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Zebrane dane zostaną zagregowane i poddane analizie statystycznej wykluczającej możliwość identyfikacji poszczególnych respondentów.

  Ankieta jest nieaktywna.

  Zobacz wyniki


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac