- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych dzieci do lat 3.

  Jestem studentką pielęgniarstwa II stopnia Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej poziomu wiedzy osób medycznych i nie medycznych na temat szczepień ochronnych u dzieci w wieku od 0-3 lat wykonywanych w Polsce. Ankieta jest całkowicie anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie jako materiał badawczy do powstającej pracy magisterskiej. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i współudział w badaniach. Anetta Zapalska

  Proszę podać płeć

    Pytanie numer 1 z 32

  Proszę podać wiek

    Pytanie numer 2 z 32

  Wykształcenie

    Pytanie numer 3 z 32

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 4 z 32

  Liczba posiadanych dzieci

    Pytanie numer 5 z 32

  Proszę o dokonanie samooceny własnej wiedzy na temat szczepień ochronnych dzieci

    Pytanie numer 6 z 32

  Czy Pani/ Pana dzieci zostały poddane szczepieniom ochronnym ?

    Pytanie numer 7 z 32

  Czy i jaką zakupił(a) Pani/Pan płatną szczepionkę zalecaną przez lekarza?

    Pytanie numer 8 z 32  .Proszę wskazać, które z poniższych szczepień dzieci należy do obowiązkowych na rok 2017, zgodnie z PSO ( Programem Szczepień Ochronnych ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia).

    Pytanie numer 9 z 32

  Na całym świecie powszechne programy szczepień pozwoliły wyeliminować niektóre choroby zakaźne (m.in. ospę prawdziwą) i znacznie osłabić przebieg wielu innych. Coraz mniej osób umiera w wyniku np. krztuśca, gruźlicy, odry czy różyczki wrodzonej. Pani/Pana zdaniem:

    Pytanie numer 10 z 32

  Szczepionki skojarzone (wieloskładnikowe) odpłatne, 6w1 i 5w1 to nowoczesne preparaty, które chronią w jednym zastrzyku przed kilkoma chorobami oszczędzając dziecku bólu. Czy kiedykolwiek zakupiła Pani/Pan taką szczepionkę?

    Pytanie numer 11 z 32

  Jeśli tak, to jaka to była szczepionka?

    Pytanie numer 12 z 32  Najbardziej wiarygodnym źródłem podającym informację na temat szczepień jest:

    Pytanie numer 13 z 32

  Jeżeli Pani/Pan wybrał(a) cykl szczepień szczepionkami bezpłatnymi, to jaki był tego powód:

    Pytanie numer 14 z 32  Szczepienia promowane są nie dlatego, że są one rzeczywiście potrzebne, ale dlatego, że leży to w interesie koncernów farmaceutycznych.

    Pytanie numer 15 z 32

  Szczepionki dla dzieci są bezpieczne.

    Pytanie numer 16 z 32

  Czy zetknęła się Pani/ Pan z ideologią głoszoną przez ruchy społeczne przeciwne szczepieniom?

    Pytanie numer 17 z 32

  Jeśli tak, to czy zgadza się Pan/ Pani z ich poglądami i działalnością?

    Pytanie numer 18 z 32

  Jakie były główne powody, przemawiające za zaszczepieniem dziecka: ( Możliwych jest wiele odpowiedzi, maksymalnie 5)

    Pytanie numer 19 z 32

  Pani/ Pana zdaniem:

    Pytanie numer 20 z 32

  Czy uważa Pani / Pan szczepienia ochronne za uzasadnione i słuszne ?

    Pytanie numer 21 z 32

  Czy Pani / Pana zdaniem główną przyczyną dla której rodzice rezygnują ze szczepień ochronnych dzieci, jest: ( max. 3 odpowiedzi)

    Pytanie numer 22 z 32

  Czy Pani/Pana dziecko jest/było szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych?

    Pytanie numer 23 z 32

  Czy kiedykolwiek zrezygnował (a) Pan (i) ze szczepień obowiązkowych swojego dziecka?

    Pytanie numer 24 z 32

  Jeśli tak, to jaka była to wówczas przyczyna?

    Pytanie numer 25 z 32  Szczepienia ochronne dzieci są najskuteczniejszym sposobem ochrony dzieci przed poważnymi chorobami.

    Pytanie numer 26 z 32

  Zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych dzieci, część z nich jest obowiązkowa, natomiast część jest zalecana. Pani/ Pana zdaniem:

    Pytanie numer 27 z 32

  Czy sądzi Pan/Pani, że szczepienie u dzieci może powodować groźne dla ich życia następstwa, np. autyzm?

    Pytanie numer 28 z 32

  Czy wykonuje Pan/Pani szczepienia u swoich dzieci nieobowiązkowe, ale rekomendowane przez lekarza bądź farmaceutę?

    Pytanie numer 29 z 32

  Czy szczepinia ochronne budzą u Pani/ Pana obawy?

    Pytanie numer 30 z 32

  Gdyby szczepienia zalecane/nieobowiązkowe dla dzieci były bezpłatne, to wówczas:

    Pytanie numer 31 z 32

  Pani/ Pana zdaniem ogólna ocena szczepień ochronnych jest:

    Pytanie numer 32 z 32
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac