- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   
  Imigracja z Ukrainy do Polski.

  Imigracja z Ukrainy do Polski.

  Co sądzisz o imigracji obywateli Ukrainy do Polski?

  Czy uważa Pan/Pani, że Państwo Polskie powinno nadal przyjmować obywateli z Ukrainy?

    Pytanie numer 1 z 11

  Czy popiera Pan/Pani działania rządu polskiego w kwestii ukraińskiej?

    Pytanie numer 2 z 11

  Czy dostrzega Pan/Pani pozytywne skutki napływu ukraińskich pracowników dla gospodarki polskiej?

    Pytanie numer 3 z 11

  Czy według Pana/Pani pracownicy z Ukrainy są zagrożeniem dla polskich pracowników i ich miejsc pracy?

    Pytanie numer 4 z 11

  Czy uważa Pan/Pani, że obywatele z Ukrainy są źle traktowani przez polskich pracodawców?

    Pytanie numer 5 z 11

  Czy według Pana/Pani napływ tak dużej ilości obywateli z Ukrainy do Polski w tak krótkim czasie może spowodować konflikty na tle narodowościowym?

    Pytanie numer 6 z 11

  Czy uważa Pan/Pani, że imigranci z Ukrainy będą się asymilować w Polsce?

    Pytanie numer 7 z 11

  Czy uważa Pan/Pani, że ukraińskim studentom nadal powinny przysługiwać stypendia, ulgi oraz zwolnienia z opłat na polskich uczelniach?

    Pytanie numer 8 z 11

  Czy według Ciebie pracownik ukraiński, który wykonuje tą samą pracę, co Polak, powinien otrzymywać wynagrodzenie i umowę na takich samych warunkach?

    Pytanie numer 9 z 11

  Czy według Ciebie język ukraiński powinien być wprowadzany do urzędów opcjonalnie?*chodzi o to, że jeżeli w danym mieście będziemy mieli do czynienia z dużym skupiskiem Ukraińców to czy taka możliwość powinna się pojawić, aby ułatwić im załatwianie spraw urzędowych.

    Pytanie numer 10 z 11

  Czy w Twojej opinii państwo polskie/ gminy / inne jednostki powinny zapewniać Ukraińcom łatwiejszy dostęp do nauki i kursów języka polskiego w celu łatwiejszej aklimatyzacji, obcowania z Polakami?

    Pytanie numer 11 z 11
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac