- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Poczucie bezpieczeństwa uczestników imprezy artystyczno-rozrywkowej ,,Dni i Noce Szczytna ‘’w 2018 roku.

  Szanowni państwo! Nazywam się Kornel studiuję w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prowadzę badania na potrzeby pracy magisterskiej, w związku z powyższym zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej wyrażenia opinii na temat poczucia bezpieczeństwa uczestników imprezy artystyczno rozrywkowej ,,Dni i Noce Szczytna ‘’w 2018 roku. Ankieta jest anonimowa. Służy wyłącznie do realizacji badań. Z góry dziękuję za poświęcony mi czas.

  1. Ile razy Pan/Pani uczestniczyli w obchodach ,,Dni i Nocy Szczytna” (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 1 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie:

    Pytanie numer 2 z 15

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 3 z 15

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 4 z 15

  11. Jak Pani/Pan ocenia dostęp do służb medycznych dla uczestników obchodów Dni i Nocy Szczytna 2018? (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 5 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  10. Jak ocenia Pani/Pan pracę służb które odpowiadają za bezpieczeństwo podczas obchodów Dni i Nocy Szczytna 2018? (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 6 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  9. Jaka była reakcja służb porządkowych na zachowania mogące prowadzić do powstania zagrożenia? (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 7 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  8. Co według Pani/Pana wpływa najbardziej na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obchodów Dni i Nocy Szczytna? (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 8 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  7. Czy zwraca Pan/Pani uwagę na obecność służb informacyjnych i porządkowych podczas odbywania się imprezy masowej? (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 9 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  6. Czy według Pani/Pana na przełomie lat impreza Dni i Noce Szczytna staje się bezpieczniejsza ? (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 10 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Jakiego zagrożenia Pani/Pan obawiał/a się najbardziej podczas obchodów Dni i Nocy Szczytna 2018? (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 11 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. Czy podczas tegorocznych obchodów ,,Dni i Nocy Szczytna’’ doświadczył Pani/Pan poczucia zagrożenia? (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 12 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Jak Pan/Pani zdaniem ocenić należy poziom bezpieczeństwa podczas tegorocznych obchodów Dni i Nocy Szczytna 2018? (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 13 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Czy Pani/Pana zdaniem obchody Dni i Noce Szczytna 2018 są bezpieczne? (Proszę o zaznaczenie wyłącznie jednej odpowiedzi)

    Pytanie numer 14 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania:

    Pytanie numer 15 z 15
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac