- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  WARUNKI MIESZKANIOWE

  Szanowni Państwo, jestem studentką Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku gospodarka przestrzenna. Przygotowuję pracę magisterską na temat: „Warunki mieszkaniowe, a typ zabudowy na terenie Aleksandrowa Łódzkiego”. Niniejsza ankieta pomoże mi w zbadaniu warunków mieszkaniowych panujących na wybranych obszarach oraz poziomu zadowolenia mieszkańców. Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

  1. Jaki typ zabudowy Pan/Pani zamieszkuje?

    Pytanie numer 1 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Jaka jest forma własności budynku, w którym Pan/Pani mieszka?

    Pytanie numer 2 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  3. Jaka jest forma własności mieszkania, w którym Pan/Pani mieszka?

    Pytanie numer 3 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  4. W którym okresie czasu powstał budynek?

    Pytanie numer 4 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Jak ocenia Pan/Pani stan zamieszkiwanego budynku?

    Pytanie numer 5 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze
  techniczny
  estetyczny

  6. Jaka jest powierzchnia użytkowa zamieszkiwanego przez Pana/Panią mieszkania?

    Pytanie numer 6 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  7. Z ilu osób składa się Pana/Pani gospodarstwo domowe?

    Pytanie numer 7 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  8. Z ilu pokoi składa się Pana/Pani mieszkanie?

    Pytanie numer 8 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  9. W jaki rodzaj infrastruktury technicznej jest wyposażone Pana/Pani mieszkanie?

    Pytanie numer 9 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    (jeśli jest proszę zaznaczyć)
  sieć wodociągowa
  studnia
  sieć kanalizacyjna
  przydomowa oczyszczalnia ścieków
  gaz z sieci
  sieć ciepłownicza
  centralne ogrzewanie
  ustęp spłukiwany

  10. Jak ocenia Pan/Pani stan techniczny zamieszkiwanego mieszkania?

    Pytanie numer 10 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze
  odpowiedź

  11. Jak ocenia Pan/Pani otoczenie miejsca zamieszkania?

    Pytanie numer 11 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze
  odpowiedź

  12. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne elementy otoczenia (ok. 500 m lub 10 minut na pieszo od miejsca zamieszkania)? (skala: 1 – źle; 2 – raczej źle; 3 – średnio/przeciętnie; 4 – dobrze; 5 – bardzo dobrze)

    Pytanie numer 12 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  obecność i stan zieleni
  dostępność komunikacyjna
  dostępność miejsc parkingowych
  dostępność i stan obiektów małej architektury
  obecność i stan chodników
  dostępność obiektów handlowych i usługowych
  oświetlenie
  zagospodarowanie terenów sąsiednich
  położenie na tle miasta
  przystosowanie osiedla dla rodziców z dziećmi
  możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu

  13. Jak ocenia Pan/Pani swoje warunki mieszkaniowe?

    Pytanie numer 13 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    bardzo źle źle ani źle, ani dobrze dobrze bardzo dobrze
  odpowiedź

  14. Jakie największe problemy spostrzega Pan/Pani na osiedlu? (proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)

    Pytanie numer 14 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Płeć:

    Pytanie numer 16 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Rok urodzenia:

    Pytanie numer 17 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Wykształcenie:

    Pytanie numer 18 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Sytuacja zawodowa:

    Pytanie numer 19 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac