- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Bajkoterapia

  Ankieta na temat stosowania bajkoterapii w edukacji wczesnoszkolnej oraz jej wpływie na adaptacje dziecka w klasie I

  Czy według Pani dzieci przekraczające próg szkolny mają duży kłopot z adaptacją do środowiska szkolnego?

    Pytanie numer 1 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli tak to, czym według Pani spowodowane są problemy związane z adaptacją dziecka w klasie pierwszej ? (Jeśli zaznaczyła Pani odpowiedź nie, to proszę ominąć pytanie)

    Pytanie numer 2 z 18  W jaki sposób najczęściej przejawiają się problemy adaptacyjne wśród dzieci?

    Pytanie numer 3 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jaką rolę według Pani odgrywa wychowawca w adaptacji dziecka w edukacji wczesnoszkolnej?

    Pytanie numer 4 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie działania podejmuje Pani, w celu adaptacji dziecka do klasy pierwszej?

    Pytanie numer 5 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Co według Pani sprzyja dobremu przystosowaniu się dziecka do klasy pierwszej?

    Pytanie numer 6 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jakie działania podejmuje Pani placówka, aby ułatwić dzieciom proces adaptacji?

    Pytanie numer 7 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Które spośród wymienionych poniżej czynników zdaniem Pani wpływają na proces adaptacji dziecka do szkoły?

    Pytanie numer 8 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakimi lękami adaptacyjnymi według Pani borykają się dzieci przekraczające próg szkolny?

    Pytanie numer 9 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  W jaki sposób dzieci przejawiają lęki związane z adaptacją w klasie pierwszej?

    Pytanie numer 10 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy w swojej pracy stosuje Pani bajkoterapię?

    Pytanie numer 11 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak często stosuje Pani bajkoterapię w swojej pracy ?

    Pytanie numer 12 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki sposób wykorzystuje Pani bajkoterapię w pracy z dziećmi?

    Pytanie numer 13 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jakie zachowania wykazują dzieci podczas zajęć z bajkoterapii?

    Pytanie numer 14 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakich źródeł czerpie Pani wiedzę na temat bajkoterapii?

    Pytanie numer 15 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pani rolę bajkoterapii w celu adaptacji dziecka do klasy I? (Proszę ocenić w skali od 1 do 6, gdzie 1 to najniższa ocena, a 6 najwyższa)

    Pytanie numer 16 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jak ocenia Pani bajkoterapię w przezwyciężaniu dziecięcych lęków? (Proszę ocenić w skali od 1 do 6, gdzie 1 to najniższa ocena, a 6 najwyższa)

    Pytanie numer 17 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jak ocenia Pani zainteresowanie bajkoterapią przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej? (Proszę ocenić w skali od 1 do 6, gdzie 1 to najniższa ocena, a 6 najwyższa)

    Pytanie numer 18 z 18  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac