- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Kontrola drogowa - aspekt psychologiczny i komunikacyjny

  Głównym celem badania ankietowego jest poznanie opinii osób poddanych kontroli drogowej na temat tego, czy i jaki ma ona wpływ na badanych. W przyszłości wyniki badań będą mogły pozwolić na usprawnienie funkcjonowania pracy policjantów na drodze, co przełoży się na bezpieczeństwo nas wszystkich. Ankieta jest anonimowa, jednorazowa, składa się z 25 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Osoby badane, to osoby poddane kontroli drogowej, które wypełniły kwestionariusz papierowy ankiety, składający się z obowiązkowych pytań (od 1 do 25), na które ankietowany odpowiada dokonując wyboru ze ściśle określonej liczby odpowiedzi. Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniach.

  Czy Pana/Pani zdaniem na polskich drogach jest bezpiecznie?

    Pytanie numer 1 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem polscy kierowcy uważają się za dobrych kierowców?

    Pytanie numer 2 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pan/Pani uważa się za dobrego kierowcę?

    Pytanie numer 3 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kiedykolwiek był Pan/była Pani zatrzymany/zatrzymana do kontroli drogowej?

    Pytanie numer 4 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem widoczna policja na drodze ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym?

    Pytanie numer 5 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem na polskich drogach powinno być więcej Policji?

    Pytanie numer 6 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem policjanci powinni zatrzymywać uczestników ruchu drogowego do tzw. „rutynowej” kontroli?

    Pytanie numer 7 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pan/Pani na widok funkcjonariusza odczuwa stres?

    Pytanie numer 8 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem policjanci słusznie wypisują mandaty karne?

    Pytanie numer 9 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy otrzymał Pan/otrzymała Pani mandat karny za popełnione wykroczenie?

    Pytanie numer 10 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem policjanci podczas kontroli wyrażają empatię?

    Pytanie numer 11 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem policjanci podczas kontroli mówią zrozumiałym dla Pana/Pani językiem?

    Pytanie numer 12 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem uczestnicy ruchu drogowego tłumacząc się z popełnianych wykroczeń konfabulują?

    Pytanie numer 13 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem stres ma wpływ na spostrzeganie rzeczywistości?

    Pytanie numer 14 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy posłusznie wykonuje Pan/Pani polecenia funkcjonariusza na drodze?

    Pytanie numer 15 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem kierowcy wykonują polecenia policjantów z przekonania o słuszności czy ze strachu?

    Pytanie numer 16 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy po kontroli drogowej Pan/Pani jeździ bezpieczniej?

    Pytanie numer 17 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wg Pana/Pani inni uczestnicy ruchu drogowego po kontroli drogowej jeżdżą bezpieczniej?

    Pytanie numer 18 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Przez jaki czas, Pana/Pani zdaniem, kierowcy po rozmowie z funkcjonariuszem jeżdżą ostrożniej?

    Pytanie numer 19 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem wywołany stres podczas kontroli drogowej działa mobilizująco czy wręcz przeciwnie deprymująco?

    Pytanie numer 20 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy policjant jest dla Pana/Pani autorytetem w kwestii przepisów ruchu drogowego?

    Pytanie numer 21 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem kary za wykroczenia są wystarczająco wysokie?

    Pytanie numer 22 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę podać wiek.

    Pytanie numer 23 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę podać płeć.

    Pytanie numer 24 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Liczba lat posiadania uprawnień do kierowania pojazdami.

    Pytanie numer 25 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac