- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta diagnozująca

  Ankieta ma na celu poznanie potrzeb mieszkańców Kielc i okolic w zakresie spędzania wolnego czasu przez odbiorców. Badanie jest całkowicie anonimowe, a uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celu diagnozy. Z góry bardzo dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariusza.

  1. Komunikacja metodą Porozumienia bez przemocy (ang. Nonviolent communication, NVC)

    Pytanie numer 1 z 17  2. Komunikacja metodą Porozumienia bez przemocy

    Pytanie numer 2 z 17  3. Czy chciałabyś/chciałbyś komunikować się metodą Porozumienia bez przemocy w domu, w pracy, w życiu codziennym?

    Pytanie numer 3 z 17  4. Pedagogika Marii Montessori:

    Pytanie numer 4 z 17  5. Pedagogika Marii Montessori:

    Pytanie numer 5 z 17  6. Czy chciałabyś/chciałbyś by z Twoim dzieckiem w jego środowisku np. szkolnym komunikowano się według Porozumienia bez przemocy?

    Pytanie numer 6 z 17  7. Czy chciałabyś/chciałbyś kształcić swoje dziecko w duchu pedagogiki Marii Montessori?

    Pytanie numer 7 z 17  8. Czy w swojej miejscowości lub bliższym regionie ma Pan/Pani możliwość by Państwa dziecko uczęszczało do jednostki (zajęć dodatkowych, przedszkola, szkoły) praktykującej w pełni pedagogikę Marii Montessori?

    Pytanie numer 8 z 17  9. Czy należą Państwo do jakiegoś stowarzyszenia lub innej grupy formalnej/nieformalnej?

    Pytanie numer 9 z 17

  10. Czy są Państwo usatysfakcjonowani ofertą spędzania wolnego czasu, jaką znajdujecie Państwo w swojej bezpośredniej okolicy/miejscowości dla siebie i swojego dziecka (chodzi o wspólne spędzanie czasu z dzieckiem, nie o zajęcia wyłącznie dla dzieci)?

    Pytanie numer 10 z 17  11. Czy kiedykolwiek brał/a Pani/Pan udział lub Państwa dzieci w międzypokoleniowych działaniach (np. spotkania szkolne z seniorami w ramach warsztatów artystycznych, etc.)?

    Pytanie numer 11 z 17  12. Czy gdyby w Państwa miejscowości powstała jednostka praktykująca pedagogikę M. Montessori mieliby Państwo ochotę aktywnie włączyć się w działania przez nią prowadzone (np. udział w spotkaniach dla rodziców i dzieci)?

    Pytanie numer 12 z 17

  13. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w długoterminowym lub krótkim kursie szkoleniowym dla rodziców dotyczących elementów pedagogiki M. Montessori oraz praktyki tej pedagogiki?

    Pytanie numer 13 z 17

  14. Czy gdyby w Państwa miejscowości powstała jednostka praktykująca prowadzenie dialogu zgodnie z metodą Porozumienia bez przemocy chcielibyście Państwo aktywnie włączyć się w działania przez nią prowadzone (np. udział w spotkaniach dla rodziców i dzieci)?

    Pytanie numer 14 z 17

  15. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w długoterminowym lub krótkim kursie szkoleniowym dla rodziców uczącym komunikacji zgodnie z metodą Porozumienia bez przemocy?

    Pytanie numer 15 z 17

  16. Czy zetknęliście się Państwo w środowisku szkolnych z tutoringiem szkolnym?

    Pytanie numer 16 z 17

  17. Czy woleliby Państwo, aby jednostka taka gdzie możecie praktykować komunikację zgodną z metodą Porozumienia bez przemocy i edukacją opartą na metodzie Marii Montessori znajdowała się w:

    Pytanie numer 17 z 17


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac