- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Wpływ motywacji na efektywność pracowników

  Ankieta polegająca na zbadaniu wpływu motywacji na efektywność pracowników przedsiębiorstw

  Płeć

    Pytanie numer 1 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek

    Pytanie numer 2 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 3 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Staż pracy

    Pytanie numer 4 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki jest sektor działania firmy, w której jest Pan/Pani zatrudniony/a

    Pytanie numer 5 z 21

  Jaka jest ilość zatrudnionych osób w firmie?

    Pytanie numer 6 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie elementy i zachowania oraz w jakim stopniu najlepiej wpływają na podwyższenie Pana/Pani motywacji? (1 - bardzo niski wpływ; 2- niski wpływ; 3 - średni wpływ; 4- wysoki wpływ; 5 - bardzo wysoki wpływ)

    Pytanie numer 7 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Wysokość wynagrodzenia
  Równe traktowanie wszystkich pracowników
  Premia
  Udział w szkoleniach
  Poczucie samorealizacji i rozwoju
  Poczucie uzyskanych osiągnięc
  Możliwiść wykorzystania własnych uzdolnień
  Atmosfera w miejscu pracy
  Możiwość awansu

  Co Pana/Panią i w jakim stopniu najbardziej demotywuje w pracy? (1 - bardzo niski wpływ; 2- niski wpływ; 3 - średni wpływ; 4- wysoki wpływ; 5 - bardzo wysoki wpływ)

    Pytanie numer 8 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Zbyt niskie wynagrodzenie
  Zła atmosfera
  Zła komunikacja pomiędzy działami
  Możliwość samodzienej pracy
  Monotonia
  Brak zainteresowania przełożonych
  Brak organizacji
  Brak podwyżek oraz premii
  Brak perspektyw awansu i rozwoju

  Proszę zaznaczyć systemy motywacji finansowej stosowane w Pana/Pani Firmie? (można zaznaczyć kilka)

    Pytanie numer 9 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki w Pana/Pani firmie występuje pozafinansowy system motywacyjny? (można zaznaczyć kilka)

    Pytanie numer 10 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki jest stopień Pana/Pani ogólnego zadowolenia ze swojego wynagrodzenia za pracę? (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo wysoki, 4-wysoki, 3 – wystarczający, 2-niezadowalający, 1 – bardzo niski)

    Pytanie numer 11 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Od czego zależy uzyskanie nagrody (premii) w Pana/Pani miejscu pracy? [możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź]

    Pytanie numer 12 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani firma umożliwia pracownikom rozwój kariery zawodowej?

    Pytanie numer 13 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy firma, w której jest Pan/Pani zatrudniona wysyła pracowników na szkolenia? jeśli nie przejdź do pytania nr 17

    Pytanie numer 14 z 21

  W jakich formach szkoleń brał/-a Pan/Pani udział? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

    Pytanie numer 15 z 21

  Szkolenia, w którym Pan/Pani uczestniczył/-a wpłynęły na: [możesz wybrać kilka odpowiedzi]

    Pytanie numer 16 z 21

  Jak ocenia Pani/Pan atmosferę panującą w przedsiębiorstwie, w którym Pani/Pan pracuje? (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)

    Pytanie numer 17 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakim stopniu czuje się Pani/Pan doceniana(y) w firmie, w której Pani/Pan pracuje? (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – wystarczająco, 2-niezadowalająco, 1 – źle)

    Pytanie numer 18 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakim stopniu czuje się Pani/Pan zmotywowana/y do pracy? (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo wysokim, 4-wysokim, 3 – wystarczającym, 2-niezadowalającym, 1 – bardzo niskim)

    Pytanie numer 19 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak Pan/Pani odbiera zasady oceny pracownika stosowane w firmie? (Prosimy o ocenę w skali od 1 – 5, przy czym 5 – bardzo dobrze, 4-dobrze, 3 – są wystarczające, 2-niezadowalająco, 1 – źle)

    Pytanie numer 20 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaką metodą/techniką jest dokonywana ocena pracowników w Pana/Pani firmie?

    Pytanie numer 21 z 21  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)




  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac