- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Bezpieczeństwo w szkołach.

  Badanie dotyczy zagrożeń jakie czekają na ucznia w szkole.

  Czy spotkałeś się w szkole/uczelni z przemocą fizyczną lub psychiczną?

    Pytanie numer 1 z 6

  W jaki sposób zdarzenia przemocy dotyczyły Twojej osoby?

    Pytanie numer 2 z 6

  Gdzie zdarzenie przemocy miało miejsce?

    Pytanie numer 3 z 6

  Byłem świadkiem następujących zagrożeń (możesz wybrać więcej niż 1):

    Pytanie numer 4 z 6

  Jak często jesteś świadkiem przemocy?

    Pytanie numer 5 z 6

  Czy nauczyciele wiedzą o agresji w szkole?

    Pytanie numer 6 z 6
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac