- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Sposoby finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej

  Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną wykorzystane w celach naukowych w pracy magisterskiej "Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce - aspekt finansowo-prawny" na kierunku Finanse i Rachunkowość Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Celem badania jest określenie, z jakich źródeł korzystają przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

  Od jak dawna prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą?

    Pytanie numer 1 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy siedziba Pani/Pana firmy mieści się na terenie województwa śląskiego?

    Pytanie numer 2 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki rodzaj działalności Pan/Pani prowadzi?

    Pytanie numer 3 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakich źródeł korzystał/a Pan/Pani, aby sfinansować rozpoczęcie działalności gospodarczej?

    Pytanie numer 4 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakich źródeł korzystał/a Pan/Pani w przeważającym stopniu?

    Pytanie numer 5 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeżeli korzystał/a Pan/Pani ze środków zewnętrznych, to z których?

    Pytanie numer 6 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli występowały trudności z pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności, to czego dotyczyły?

    Pytanie numer 7 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakiego sposobu rozpoczęcia działalności gospodarczej Pan/Pani korzystał/a?

    Pytanie numer 8 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani procedurę rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce?

    Pytanie numer 9 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac