- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  1. Kwestionariusz ankiety dla mieszkańców i nauczycieli - świadomość ekologiczna społeczeństwa

  Dzień dobry, Jestem studentką studiów doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Proszę o wypełnienie ankiety, która posłuży do przygotowania pracy naukowej dotyczącej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana jedynie do treści pracy doktorskiej. Żadna z odpowiedzi nie zostanie przyporządkowana do konkretnej osoby.

  1. W jaki stopniu jest Pan/Pani zainteresowana dokonaniem zmian w swojej dzielnicy na rzecz ochrony środowiska? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 1 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. W jakim stopniu widzi Pan/Pani potrzebę poprawy sposobu ochrony środowiska przyrodniczego w swojej dzielnicy? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 2 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Jak często bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w swojej dzielnicy? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 3 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. W jakim stopniu szkolenia przynoszą dla Pana/Pani rezultaty? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 4 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. W jakim stopniu realizowane projekty ekologiczne stwarzają szansę na poprawę jakości życia mieszkańców teraz i w przyszłości? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 5 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  6. W jakim stopniu łączy Pan/Pani zależność czystego środowiska z możliwością zachowania zdrowia? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 6 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  7. W jakim stopniu popiera Pan/Pani prowadzenie kampanii na rzecz ochrony środowiska? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 7 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  8. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy na temat zanieczyszczenia gleby? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 8 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  9. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy na temat ochrony wody? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 9 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  10. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza?1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 10 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  11. W jakim stopniu postrzega Pan/Pani otoczenie przyrodnicze jako wartość, które należy szanować i chronić przed degradacją? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 11 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  12. W jakim stopniu jest Pan/Pani zainteresowany/a czynnym udziałem w promowaniu świadomości ekologicznej i estetyki środowiska? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 12 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  13. W jaki stopniu interesuje się Pan/Pani ideą zrównoważonego rozwoju miast i zasadami ekologii? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 13 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  14. Jak Pan/Pani ocenia swoje dotychczasowe wykorzystywane umiejętności i motywacje, aby podnosić swoje kompetencje w zakresie ochrony środowiska? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 14 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  15. Jak Pan/Pani ocenia sposób informowania ludzi o podejmowanych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w mediach lokalnych? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 15 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  16. Jak Pan/Pani ocenia sposób informowania ludzi o podejmowanych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w mediach ogólnopolskich? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 16 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  17. W jakim stopniu ocenia Pan/Pani potrzebę prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci, aby poprawiać ich integrację i świadomość ekologiczną? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 17 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  18. W jakim stopniu ocenia Pan/Pani potrzebę prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej dla rodziców i osób dorosłych, aby poprawiać ich integrację i świadomość ekologiczną? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 18 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  19. Jak ocenia Pan/Pani współpracę samorządu lokalnego ze szkołą i ze społeczeństwem lokalnym? 1= brak zainteresowania / oceniam bardzo źle 5= bardzo duże zainteresowanie / oceniam bardzo dobrze

    Pytanie numer 19 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  20. Jak często dzieli się Pan/Pani swoją wiedzą o ochronie środowiska z otoczeniem?

    Pytanie numer 20 z 36

  21. Jak często uczestniczy Pan/Pani w formach samodoskonalenia się niezbędnych do poprawy jakości środowiska przyrodniczego lub nauczania przyrody, edukacji ekologicznej?

    Pytanie numer 21 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  22. Kto Pana/Pani zdaniem najbardziej potrzebuje edukacji ekologicznej?

    Pytanie numer 22 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  23. Jeśli chce Pan/Pani dokonać zmian w gminie na rzecz ochrony środowiska, co Pan/Pani robi:

    Pytanie numer 23 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  24. Kto Pana/Pani zdaniem powinien prowadzić edukację ekologiczną społeczności lokalnej:

    Pytanie numer 24 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  25. Czy uważa Pan/Pani, że poprawa stanu jakości powietrza to problem w wymiarze:

    Pytanie numer 25 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  26. Z jakich źródeł pozyskuje Pan/Pani informacje z zakresu stanu jakości powietrza?

    Pytanie numer 26 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  27. Jakie kompetencje powinien posiadać przywódca edukacyjny?

    Pytanie numer 27 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  28. Jak często korzysta Pan/Pani z aplikacji dotyczących poziomu zanieczyszczenia powietrza?

    Pytanie numer 28 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  29. Jakie zna Pan/Pani projekty (kampanie) dotyczące edukacji ekologicznej lub z ochrony środowiska realizowane przez Urząd dzielnicy lub z Budżetu Partycypacyjnego? Proszę podać 2 przykłady z ubiegłych lat lub obecnych działań.

    Pytanie numer 29 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  30. Proszę wymienić 4 przykłady chorób, objawów, jakie może powodować oddychanie zanieczyszczonym powietrzem (smog)?

    Pytanie numer 30 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  31. W jaki sposób może Pan/Pani rozszerzyć swoją więź z przyrodą i poczucie odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę?

    Pytanie numer 31 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 32 z 36

  M2. Proszę podać swój wiek

    Pytanie numer 33 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  M3. Przedstawiciel społeczności lokalnej

    Pytanie numer 34 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  M4. Proszę podać dzielnicę, w której Pan/Pani mieszka/pracuje

    Pytanie numer 35 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  M5. Grupa zawodowa

    Pytanie numer 36 z 36  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac