- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  ” Dysfunkcje kończyny górnej o charakterze neuropatii uciskowej w postaci zespołu cieśni kanału nadgarstka wśród kolarzy: przyczyny, diagnostyka i terapia”.

  Jestem studentką III roku studiów licencjackich, kierunku fizjoterapii w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Celem poniższej ankiety jest zebranie informacji dotyczącej przyczyn, diagnostyki oraz terapii zespołu cieśni kanału nadgarstka wśród kolarzy. Zwracam się z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie krótkiej ankiety, której wyniki w przyszłości posłużą do dobierania optymalnych sposobów leczenia. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie w celu napisania mojej pracy licencjackiej.

  Jak długo Pan/Pani trenuje kolarstwo?

    Pytanie numer 1 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki rodzaj kolarstwa Pan/Pani uprawia?

    Pytanie numer 2 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ile dni w tygodniu Pan/Pani trenuje?

    Pytanie numer 3 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jaki jest Pana/Pani przeciętny czas treningu?

    Pytanie numer 4 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki jest przeciętny dystans pokonany na treningu?

    Pytanie numer 5 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Kiedy przeprowadzane są ćwiczenia rozciągające?

    Pytanie numer 6 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy odczuwa Pan/Pani któreś z wymienionych objawów podczas jazdy rowerem?

    Pytanie numer 7 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w/w dolegliwości odczuwa Pan/Pani wyłącznie podczas jazdy rowerem?

    Pytanie numer 8 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy objawy dotyczą?

    Pytanie numer 9 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w prawej i lewej kończynie górnej dolegliwości są tak samo odczuwalne?

    Pytanie numer 10 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy objawy występują w ciągu nocy?

    Pytanie numer 11 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z objawów nasilają się w ciągu nocy?

    Pytanie numer 12 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę Pana/Panią o określenie poziomu odczuwanego bólu w skali od 0 do 10. (0 to zupełny brak bólu, 10 to najsilniejszy wyobrażalny ból).

    Pytanie numer 13 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  W których palcach odczuwa Pan/Pani objawy choroby?

    Pytanie numer 14 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ile miesięcy/ lat temu pojawiły się pierwsze objawy zespołu cieśni kanału nadgarstka?

    Pytanie numer 15 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o wystąpieniu choroby?

    Pytanie numer 16 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy ustalono przyczyny powstania u Pani/Pana zespołu cieśni nadgarstka?

    Pytanie numer 17 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie przyczyny zostały ustalone?

    Pytanie numer 18 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki zawód był wykonywany przez Pana/Panią przy pojawieniu się pierwszych objawów choroby?

    Pytanie numer 19 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zostało przeprowadzone u Pana/Pani badanie neurologiczne ( w tym testy neurologiczne tj. Test Tinela- delikatne opukiwanie okolicy nadgarstka, test Phalena- nacisk grzbietu dłoni, przy zgiętych nadgarstkach)?

    Pytanie numer 20 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zostały u Pana/Pani wykonane badania obrazowe (np. badanie rentgenowskie, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, elektromiografia)?

    Pytanie numer 21 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie badania obrazowe zostały u Pana/Pani wykonane?

    Pytanie numer 22 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy było u Pana/Pani zastosowane leczenie unieruchamiające i usztywniające nadgarstek?

    Pytanie numer 23 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Przez jaki czas zastosowano u Pana/Pani leczenie unieruchamiające?

    Pytanie numer 24 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy był/była Pan/Pani leczony za pomocą farmakoterapii?

    Pytanie numer 25 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie leki Pan/Pani przyjmował?

    Pytanie numer 26 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Przez jaki okres czasu przyjmował Pan/Pani leki?

    Pytanie numer 27 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy został Pan/Pani zakwalifikowany do chirurgicznego zabiegu odbarczenia nerwu pośrodkowego?

    Pytanie numer 28 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy przeprowadzono u Pana/Pani w/w zabieg?

    Pytanie numer 29 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy korzystał Pan/Pani z leczenia fizjoterapeutycznego?

    Pytanie numer 30 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Przez jaki okres czasu był/była Pan/Pani poddawany fizjoterapii?

    Pytanie numer 31 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie zabiegi fizjoterapeutyczne były u Pana/Pani stosowane?

    Pytanie numer 32 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Spośród zabiegów fizykoterapeutycznych proszę wybrać te, które były u Pana/Pani stosowane?

    Pytanie numer 33 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli leczenie zostało zakończone, czy wszystkie objawy chorobowe ustąpiły?

    Pytanie numer 34 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z objawów chorobowych utrzymują się u Pana/Pani po zakończonym leczeniu?

    Pytanie numer 35 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaka jest Pana/Pani płeć?

    Pytanie numer 36 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ile ma Pan/Pani lat?

    Pytanie numer 37 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie?

    Pytanie numer 38 z 38  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac