- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dotycząca gospodarowania środkami w budżecie gminy Radzyń Chełmiński

  Szanowni Państwo, jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ankieta skierowana jest do Mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński w celu zapoznania się z Państwa opinią na temat gospodarowania środkami dostępnymi w budżecie gminy oraz poziomu zadowolenia z zamieszkania na terenie tej gminy. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Proszę o rzetelne wypełnienie kwestionariusza ankiety. Za wypełnienie ankiety z góry dziękuję.

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 2 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania:

    Pytanie numer 3 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Status zawodowy:

    Pytanie numer 4 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę określić ogólny poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania w gminie Radzyń Chełmiński:

    Pytanie numer 5 z 16

  Które z poniższych stwierdzeń według Pana/Pani najlepiej określają gminę Radzyń Chełmiński?

    Pytanie numer 6 z 16

  Jak ocenia Pan/Pani stan wymienionych elementów infrastruktury publicznej w gminie?

    Pytanie numer 7 z 16

    jakość chodników i dróg sieć wodociągowa sieć kanalizacyjna gospodarka odpadami komunikacja publiczna zieleń miejska i obecność przyrody w otoczeniu estetyka budynków publicznych
  bardzo dobrze
  dobrze
  przeciętnie
  źle
  bardzo źle
  zieleń miejska i obecność przyrody w otoczeniu
  estetyka budynków publicznych

  Jak Pan/Pani ocenia stan infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy?

    Pytanie numer 8 z 16

  Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie Urzędu Gminy?

    Pytanie numer 9 z 16

  Jak Pan/Pani ocenia dostępność do informacji o gospodarowaniu środkami budżetu gminy?

    Pytanie numer 10 z 16

  W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony z gospodarowania przez gminę dostępnymi środkami budżetowymi?

    Pytanie numer 11 z 16

  Na co Pana/Pani zdaniem gmina powinna przeznaczać najwięcej środków?

    Pytanie numer 12 z 16

  Na co Pana/Pani zdaniem gmina przeznacza zbyt dużo środków?

    Pytanie numer 13 z 16

  Czy Pana/Pani zdaniem lokalna gospodarka w ostatnich pięciu latach rozwinęła się?

    Pytanie numer 14 z 16

  Czy w Pana/Pani odczuciu gospodarowanie środkami budżetowymi przez gminę przyczynia się do poprawy warunków życia w Pana/Pani gospodarstwie domowym?

    Pytanie numer 15 z 16

  Czy według Pana/Pani w powyższej ankiecie powinno znaleźć się jeszcze jakieś pytanie? Czy nasuwają się jakieś wnioski/sugestie/pytania?

    Pytanie numer 16 z 16
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac