- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Badania nad stresem związanym z pracą

  Szanowni Państwo Prosimy o odpowiedź na pytania poniższego kwestionariusza, który dotyczy obciążenia i stresu w miejscu pracy pomiędzy pracownikami a kierownikami. Kwestionariusz został przygotowany do opracowania projektu dyplomowego, a dane w nim zawarte zostaną wykorzystane wyłącznie w celu projektu. Prosimy o zaznaczeniu pytań zamkniętych. W każdym wierszu należy zaznaczyć jedną, najbardziej właściwą dla Pana/Pani odpowiedź, nie należy opuszczać żadnego stwierdzenia.

  Prosimy zaznaczyć czy dany czynnik pojawia się w Pana/Pani pracy, a jeśli tak to czy powoduje stres?

    Pytanie numer 1 z 1  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    Brak jasności co do zakresu wykonywanych zadań Konflikty w organizacji Odpowiedzialność za innych ludzi Brak pewności pracy Złą atmosfera w pracy Brak kontroli nad realizowanymi zadaniami Niska płaca Duże tempo pracy Praca zmianowa Wydłużony czas pracy (konieczność pracy ponad 8 h dziennie) Krótkie terminy realizacji zadań Brak oczekiwanego rozwoju kariery Brak partycypacji Brak zróżnicowania zadań oraz ich powtarzalność
  Wcale
  Trochę
  Średnio
  Bardzo  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac