- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Zaangażowanie mieszkańców i ich udział w życiu miasta

  Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej współpracy władz lokalnych z mieszkańcami oraz zaangażowania mieszkańców i ich udziału w życiu miasta. Ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki będą udostępniane jedynie w formie zbiorczej i są elementem prowadzonych przeze mnie badań naukowych. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 8 minut. Serdecznie dziękuję

  Czy zdarzyło się Panu/Pani zgłosić problem związany ze sprawami miasta (np. niedziałająca sygnalizacja drogowa, niedziałające oświetlenie ulicy, wyrwy w chodniku lub w drodze, zniszczona wiata autobusowa, itp.) do odpowiedniego urzędu / instytucji?

    Pytanie numer 1 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie były najczęstsze kanały komunikacji w takich przypadkach? (proszę wybrać maksymalnie 2)

    Pytanie numer 2 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy brał Pan/Pani udział w tzw. konsultacjach społecznych?

    Pytanie numer 3 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy brał Pan/Pani udział w:

    Pytanie numer 4 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    tak, poprzez tradycyjnie wrzucony głos do urny tak, zawsze drogą elektroniczną tak, czasem w formie tradycyjnej, czasem drogą elektroniczną nie, ale planuję wziąć nie, nie odczuwam takiej potrzeby
  głosowaniu dotyczącym spraw miasta
  wyborach do władz lokalnych

  Czy zna Pan/Pani osoby (członków rady miasta / gminy / osiedla), które decydują o sprawach lokalnych w miejscu gdzie Pan/Pani mieszka?

    Pytanie numer 5 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wie Pan/Pan, jakie inwestycje będą realizowane w najbliższym czasie w Pana/Pani miejscu zamieszkania?

    Pytanie numer 6 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani wiedzę na temat działań lokalnych władz? (proszę wybrać trzy najważniejsze)

    Pytanie numer 7 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak Pan/Pani ocenia relacje władz lokalnych z mieszkańcami?

    Pytanie numer 8 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/Pani, że ma wpływ na to, co się dzieje w Pani/Pana mieście (na sprawy lokalne i decyzje władz miasta)?

    Pytanie numer 9 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę określić, jak mocno zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami (w skali od 1 – zdecydowanie nie do 5 - zdecydowanie tak)

    Pytanie numer 10 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Uważam, że angażowanie się obywateli w sprawy własnego miasta to dobry pomysł
  Angażując się w sprawy miasta, chciał(a)bym być rozpoznawany(a) przez mieszkańców
  Angażując się w sprawy miasta, chciał(a)bym, aby mój wkład był doceniany
  Angażowanie się w sprawy miasta czyni / czyniłoby mnie szczęśliwszym
  Angażowanie się w sprawy miasta jest / byłoby dla mnie przygodą
  Angażowanie się w sprawy miasta jest / byłoby dla mnie okazją do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności
  Mój zamiar angażowania się w sprawy miasta rósłby, jeśli miał(a)bym z tego korzyści finansowe
  Mój zamiar angażowania się w sprawy miasta rósłby, jeśli miał(a)bym z tego inne korzyści niż finansowe
  Uważam, że angażowanie się w sprawy miasta wspiera demokrację
  Uważam, że angażowanie się w sprawy miasta jest obowiązkiem obywatelskim

  Czy brał Pan/Pani udział w zbiórce funduszy na finansowanie lokalnej inicjatywy mieszkańców?

    Pytanie numer 11 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy słyszał Pan/Pani o zbiórkach funduszy na finansowanie lokalnych inicjatyw (niekoniecznie u siebie w regionie) z wykorzystaniem platformy finansowania społecznościowego?

    Pytanie numer 12 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zna Pan/Pani jakąś platformę internetową, stanowiącą bezpośredni kanał komunikacji władz miasta z obywatelami, służącą np. do prezentowania projektów związanych z transportem, zielenią, kulturą czy sportem, przedstawiania ich kosztów, przeprowadzania konsultacji społecznych, lokalnych dyskusji i dzielenia się pomysłami dotyczącymi własnego miasta?

    Pytanie numer 13 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli tak, to jaka to platforma(y)?

    Pytanie numer 14 z 20  Czy jest Pan/Pani aktywny na tej/tych platformach?

    Pytanie numer 15 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Płeć:

    Pytanie numer 16 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę podać swój wiek:

    Pytanie numer 17 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Proszę podać swoje wykształcenie:

    Pytanie numer 18 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę określić swój status:

    Pytanie numer 19 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę określić swoje miejsce zamieszkania:

    Pytanie numer 20 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac