- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ocenienia usług hotelu Filmar w Toruniu

  Szanowni Państwo, Nazywam się Anastazja Liubych, jestem studentką II roku II stopnia na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Chciałabym serdecznie zachęcić Państwa do wypełnienia poniżej ankiety, dzięki której zgromadzę informacje niezbędne do napisania pracy magisterskiej. Badanie dotyczy ocenienia poziomu jakości oraz stopnia zadowolenia z oferowanych usług hotelarskich. Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 15 minut. Dziękuję, z góry za poświęcony czas.

  1. Czy korzystał(-a) Pan/Pani już z usług hotelarskich?

    Pytanie numer 1 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Czy pamięta Pan\Pani jakiekolwiek hoteli w Polsce?

    Pytanie numer 2 z 14

  3. Jakie hoteli pamięta Pan/Pani najlepiej?

    Pytanie numer 3 z 14  4. Czy korzystał(-a) Pan/Pani z usług hotelu Filmar w Toruniu?

    Pytanie numer 4 z 14

  5. Czy korzystał(-a) Pan/Pani z usług hotelu Filmar w roku 2019?

    Pytanie numer 5 z 14

  6. A czy jeśli otrzymałby (- łaby), Pan/Pani atrakcyjniejszą ofertę od innego hotelu, a zmiana rezerwacji nie wiązałaby się z żądnymi kosztami, to czy nadał korzystał(-aby) Pan/Pani z usług hotelu Filmar? (Jeżeli odpowiedz na to pytania „nie”, to proszę o wskazanie powodu w komentarzu?)

    Pytanie numer 6 z 14  7. Proszę wskazać w jakim stopniu wymienione poniżej cechy usług hotelarskich są dla Pana/Pani ważne, by ocenić działania hotelu jako doskonałe? (1 - najmniejsze znaczenie; 7 - największe znaczenie)

    Pytanie numer 7 z 14

    1 2 3 4 5 6 7
  pomieszczenia przystosowania dla osób z niepełnosprawnością
  łatwość dojazdów do hotelu
  nowoczesność wyposażenia
  dostępność materiałów informatycznych
  poczucie bezpieczeństwa
  jakość posiłków
  czystość pomieszczeń
  parking strzeżony
  dostępność personelu w razie potrzeby
  komunikatywność obsługi
  szybkość obsługi
  reagowania pracowników na sugestie klientów
  poświęcenie specjalnej uwagi klientowi
  wiedza pracowników na temat oferowanych usług
  standard obsługi
  uprzejmość
  rozpoznawanie stałych gości
  indywidualne podejście do gościa
  umiejętność niesienia pomocy
  uczciwość

  8. Proszę ocenić Pana/Pani jakość, po skorzystaniu z usług hotelu Filmar? (1 - najmniejsze znaczenie; 7 - największe znaczenie)

    Pytanie numer 8 z 14

    1 2 3 4 5 6 7
  pomieszczenia przystosowania dla osób z niepełnosprawnością
  łatwość dojazdów do hotelu
  nowoczesność wyposażenia
  dostępność materiałów informatycznych
  poczucie bezpieczeństwa
  jakość posiłków
  czystość pomieszczeń
  parking strzeżony
  dostępność personelu w razie potrzeby
  komunikatywność obsługi
  szybkość obsługi
  reagowania pracowników na sugestie klientów
  poświęcenie specjalnej uwagi klientowi
  wiedza pracowników na temat oferowanych usług
  standard obsługi
  uprzejmość
  rozpoznawanie stałych gości
  indywidualne podejście do gościa
  umiejętność niesienia pomocy
  uczciwość

  9. Zgadza się Pan/Pani z twierdzeniem, że jakość usług hotelu Filmar odpowiada ich cenie?

    Pytanie numer 9 z 14

  10. Czy uważa Pan/Pani, że jakość usług hotelu Filmar należy polepszyć?

    Pytanie numer 10 z 14

  11. Co Pana/Pani zdaniem trzeba zmienić, żeby polepszyć jakość usług hotelu Filmar?

    Pytanie numer 11 z 14  12. Płeć

    Pytanie numer 12 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  13. Wiek

    Pytanie numer 13 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  14. Wykształcenie

    Pytanie numer 14 z 14
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac