- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  KARIERA ZAWODOWA KOBIET

  Uprzejmie proszę o zapoznanie się z opisem realizowanego projektu naukowego i wyrażenie zgody na udział w badaniu. Badanie jest całkowicie anonimowe, ma charakter naukowy i wyniki badań zostaną wykorzystane jedynie do pracy magisterskiej. Badanie dotyczy głównie kariery zawodowej kobiet w dzisiejszych czasach, dlatego do wzięcia w nim udziału zapraszam kobiety aktywne zawodowo. Badanie składa się z dwóch etapów. Pierwsza część badania to ankieta, w której proszę o zaznaczenie na ile zgadzasz się z danym stwierdzeniem lub w jakim stopniu stwierdzenie to opisuje Ciebie. Odpowiedzi znajdują się na 7-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza, że zdecydowanie nie zgadzasz się ze stwierdzeniem, 2 – nie zgadzasz się, 3 - raczej nie zgadzasz się, 4 – trudno powiedzieć, 5 raczej się zgadzasz, 6 – zgadzasz się, 7 zdecydowanie się zgadzasz. Drugim etapem badania jest krótkie pytanie otwarte oraz metryczka, czyli podstawowe dane o Tobie. Czas badania to ok. 20 minut. Jeśli masz pytania dotyczące badania, jego dokładnego celu, postawionych przeze mnie hipotez oraz uzyskanych wyników to zapraszam do kontaktu mailowego mromanowicz1@st.swps.edu.pl. Z przyjemnością podzielę się wiedzą po zakończeniu badań.
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac