- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ocena jakości systemu logistycznego Trójmiasta

  Dzień dobry. Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Ekonomia, na Uniwersytecie Gdańskim. Zwracam się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza, który dotyczy systemu wsparcia logistycznego w Trójmieście,a konkretnie oceny jakości świadczonych usług. Kwestionariusz kierowany jest do mieszkańców Trójmiasta, bądź osób korzystających z jego usług. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc i informuję, iż badanie jest anonimowe, a wyniki zostaną przedstawione w statystyce zbiorczej i wykorzystane do mojej pracy dyplomowej.

  Czy mieszka Pan/i w Trójmieście?

    Pytanie numer 1 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani zdaniem drogi trójmiejskie utrzymywane są w odpowiednim stanie?

    Pytanie numer 2 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wg. Pana/i należy wprowadzić zintegrowany bilet dla wszystkich środków transportu pasażerskiego?

    Pytanie numer 3 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/i, że w Trójmieście potrzebne są duże centra logistyczne?

    Pytanie numer 4 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/i, że budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego w pobliżu DCT Gdańsk miała wpływ na wzrost jakości obsługi logistycznej mieszkańców Trójmiasta?

    Pytanie numer 5 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/i, że Trójmiasto sprzyja ochronie środowiska?

    Pytanie numer 6 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani organizację zbiórki odpadów w Trójmieście?

    Pytanie numer 7 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani system odprowadzania ścieków?

    Pytanie numer 8 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani sposób zaopatrzenia w energię, wodę i gaz?

    Pytanie numer 9 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 10 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 11 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/i poniższe inwestycje logistyczne w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze)

    Pytanie numer 12 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Stworzenie i rozwój SKM Trójmiasto
  Budowa PKM
  Wprowadzenie elektrobusów w Gdynii
  Rozbudowa terminalu pasażerskiego na lotnisku w Gdańsku
  Budowa tunelu pod Martwą Wisłą
  Budowa trasy Sucharskiego
  Budowa Południowej Obwodnicy
  System Inteligentnego Sterowania Ruchem TRISTAR
  Rozbudowa tras i dróg rowerowych
  Rozbudowa terminala kontenerowego DCT

  Co Pana/i zdaniem ma wpływ na rozwój logistyki w Trójmieście?

    Pytanie numer 13 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak długo mieszka Pan/i w Trójmieście lub w jego okolicach?

    Pytanie numer 14 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakich funkcji miasta Pan/i korzysta?

    Pytanie numer 15 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki jest Pani/Pana zdaniem poziom życia w Pana/i miejscu zamieszkania?

    Pytanie numer 16 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/i, że Trójmiasto jest miejscem, w którym...

    Pytanie numer 17 z 24

  Co Pana/Pani zdaniem ma największy wpływ na jakość życia w Trójmieście? (proszę ponumerować od 1 - największy wpływ do 5 najmniejszy wpływ)

    Pytanie numer 18 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    transport miejski ( komunikacja z innymi miastami) gospodarowanie odpadami zaopatrzenie handlu Dostęp do służby zdrowia Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, woda
  1
  2
  3
  4
  5

  Czy uważa Pan/i, że system logistyczny Trójmiasta rozwinął się na przestrzeni 2010-2017 roku?

    Pytanie numer 19 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakich potrzeb NIE zaspokaja system logistyczny Trójmiasta ? Proszę ponumerować od 1 (najbardziej nie zaspokaja) do 8(najmniej nie zaspokaja).

    Pytanie numer 20 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5 6 7 8
  Sprawne przemieszczanie się (np. z pracy do domu)
  Możliwość zaopatrzenia w produkty spożywcze i przemysłowe
  Możliwość bezawaryjnego korzystania z wody, prądu i gazu
  Możliwość łatwego pozbywania się odpadów i ścieków
  Łatwy dostęp do służby zdrowia
  Dostęp do miejsc rekreacji i sportu
  Oświata
  Kontakty towarzyskie

  Proszę wskazać, które elementy systemu logistycznego w Trójmieście są dla Pani/Pana zadowalające? Proszę ponumerować od 1 (najbardziej zadowalające ) do 6 (najmniej zadowalające).

    Pytanie numer 21 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5 6
  Stan dróg i nawierzchni
  Połączenie komunikacyjne z innymi miastami
  Stan infrastruktury miejskiej i komunikacji miejskiej
  Dostęp do dworców i przystanków
  Parkingi
  Zatłoczenie

  Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy systemu logistycznego Trójmiasta w skali od 1(bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze)?

    Pytanie numer 22 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Systemy zarządzania ruchem miejskim
  Systemy kierowania ruchem na trasy alternatywne
  Kamery nadzoru prędkości
  Zastosowanie systemów automatycznej lokalizacji służb ratowniczych
  Wpływ na środowisko naturalne

  Wiek

    Pytanie numer 23 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pana/i, że system logistyczny w Trójmieście stale się rozwija?

    Pytanie numer 24 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac