- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  wizerunek korporacji w świadomości społecznej

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest zbadanie w ramach pracy magisterskiej wizerunku korporacji w świadomości społecznej. Proszę o szczere odpowiedzi. Ankieta ma charakter anonimowy.

  1. Z czym kojarz się Pani/Panu hasło korporacja? Proszę wymienić skojarzenia

    Pytanie numer 1 z 29  2. Jakie Pani/Pan zna korporacje? Proszę wymienić co najmniej jedną nazwę

    Pytanie numer 2 z 29  3. Czy Pani/Pana zdaniem korporacją można nazwać organizację jednoosobową?

    Pytanie numer 3 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. Czy Pani/Pana zdaniem korporacją można nazwać organizację, która działa tylko w jednym państwie?

    Pytanie numer 4 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Czy zna Pani/Pan, któryś ze skrótów: S.A. , Sp. z o.o. ?

    Pytanie numer 5 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  6. Jak Pani/Pan uważa, jaki wpływ korporacje mają na rozwój technologii i innowacji?

    Pytanie numer 6 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  7. Czy uważa Pani/Pan, że przestrzeń publiczna (w tym drogi, szkoły, szpitale) powinna należeć do korporacji?

    Pytanie numer 7 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  8. Czy Pani/Pana zdaniem są miejsca, w których korporacje nie powinny się reklamować ?

    Pytanie numer 8 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  9. Czy pozyskuje Pani/Pan informacje na temat wpływu korporacji na sferę publiczną?

    Pytanie numer 9 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  10. Czy Pani/Pana zdaniem korporacje oddziałują na społeczeństwo?

    Pytanie numer 10 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  11. Czy Pani/Pana zdaniem korporacje oddziałują na środowisko ?

    Pytanie numer 11 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  12. Czy w Pani/Pana odczuciu ktoś sprawuje władzę nad korporacją?

    Pytanie numer 12 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  13. Czy uważa Pani/Pan, że korporacje wymagają dodatkowych regulacji prawnych?

    Pytanie numer 13 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  14. Czy uważa Pani/Pan, że korporacje powinny podejmować działania na rzecz społeczeństwa?

    Pytanie numer 14 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  15. Czy uważa Pani/Pan, że działania na rzecz społeczeństwa są dla korporacji korzystne?

    Pytanie numer 15 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  16. Czy jest Pani/Panu znane jakieś pozytywne działanie, które korporacja zrealizowała na rzecz społeczeństwa? Jeśli tak, to czego dotyczyło?

    Pytanie numer 16 z 29  17. Czy jest Pani/Panu znane negatywne działanie, które korporacja zrealizowała na rzecz społeczeństwa? Jeśli tak, to czego dotyczyło?

    Pytanie numer 17 z 29  18. Czy dokonując zakupu zwraca Pani/Pan uwagę na to gdzie i w jakich warunkach został dany produkt wytworzony?

    Pytanie numer 18 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  19. Czy dokonując zakupu zwraca Pani/Pan uwagę na markę produktu, usługodawcę?

    Pytanie numer 19 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  20. Czy w Pani/Pana odczuciu korporacje wywierają wpływ na decyzje zakupowe konsumentów?

    Pytanie numer 20 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  21. Czy wybierając markę produktów, usługodawcę kieruje się Pani/Pan jej wizerunkiem i działalnością na rzecz społeczeństwa i środowiska?

    Pytanie numer 21 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  22. Czy zdarzyło się Pani/Panu zrezygnować z zakupu produktu danej marki, skorzystania z danej usługi ze względu na zasłyszane informacje na jej temat?

    Pytanie numer 22 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  23. Czy uważa Pani/Pan, że do jednej korporacji (mającej rozpoznawalną nazwę) może należeć kilka marek?

    Pytanie numer 23 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  24. Czy jest Pani/Panu znane pojęcia: „akcjonariusz”, „udziałowiec”?

    Pytanie numer 24 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  25. Czy jest Pani/Panu znane pojęcie lobbingu? Z czym Pani/Panu się kojarzy?

    Pytanie numer 25 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 26 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek

    Pytanie numer 27 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 28 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 29 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac