- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Badanie stopnia satysfakcji klientów korzystajácyhc z usług firmy DHL

  Ankietę tą kieruję do osób które korzystają lub korzystały z usług firmy DHL. Proszę o zaznaczenie jednej właściwej odpowiedzi krzyżykiem, chyba że polecenie w pytaniu stanowi inaczej. Ankieta jest anonimowa.

  Czy korzysta Pan/Pani z usług kurierskich?

    Pytanie numer 1 z 15

  Jak często korzysta Pan/Pani z usług firmy DHL?

    Pytanie numer 2 z 15

  Z jakich usług kurierskich korzysta Pan/Pani ?

    Pytanie numer 3 z 15

  Skąd Pan/Pani się dowiedział o świadczonych usługach kurierskich?

    Pytanie numer 4 z 15

  Jak ocenia Pan/Pani, przepływ informacji o świadczonych usługach firmy DHL, od 1 do 5 (gdzie 1 - zła, 5 - bardzo dobra)?

    Pytanie numer 5 z 15

  Jak ocenia Pan/Pani jakość usług, które firma DHL świadczy?

    Pytanie numer 6 z 15

  W jakim stopniu jakość usług odpowiada Pana/Pani oczekiwaniom?

    Pytanie numer 7 z 15

  Proszę ocenić kompetencje obsługującego Pana/Panią pracownika DHL?

    Pytanie numer 8 z 15

  Czy Pana/Pani zdaniem DHL jest firmą :

    Pytanie numer 9 z 15

  Na co zwraca Pan/Pani uwagę korzystając z usług firm kurierskich ?

    Pytanie numer 10 z 15

  Co, Pana/Pani zdaniem, warto by było poprawić?

    Pytanie numer 11 z 15

  Jak ocenia Pan/Panii dostępność oferowanych usług przez DHL?

    Pytanie numer 12 z 15

  Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze świadczonych usług kurierskich przez DHL?

    Pytanie numer 13 z 15

  Proszę wybrać swoją Płeć

    Pytanie numer 14 z 15

  Proszę podać swój wiek

    Pytanie numer 15 z 15
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac