- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Dla biblioterapeutów i pedagoggów specjalnych, nauczycieli, terapeutów

  Niniejszy kwestionariusz służy do celów naukowych, a uzyskane informacje nie będą wykorzystywane publicznie. Proszę o szczere odpowiedzi. Dziękuję za wzięcie udziału w badaniu. Kamila Osiadła

  1. Wiek

    Pytanie numer 1 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Płeć

    Pytanie numer 2 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Wykształcenie ( nazwa kierunku studiów, specjalistycznych kursów)

    Pytanie numer 3 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  4. Wykonywany zawód

    Pytanie numer 4 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  5. Miejsce pracy (nazwa placówki, miejscowość)

    Pytanie numer 5 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  6. Staż pracy w placówce oświatowej

    Pytanie numer 6 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  7. Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 7 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  8. Czym według Pani/Pana jest biblioterapia?

    Pytanie numer 8 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  9. Jaki jest główny cel biblioterapii?

    Pytanie numer 9 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  10. Czy stosuje Pani/Pan biblioterapię w swojej pracy zawodowej?

    Pytanie numer 10 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  11. Czy biblioterapia jest skuteczną metodą pracy z uczniem z niepełnosprawnością?

    Pytanie numer 11 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  12. Od czego według Pani/Pana zależy powodzenie biblioterapii?

    Pytanie numer 12 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  13. Które z niżej wymienionych rezultatów biblioterapii zauważył Pani/Pan u swoich podopiecznych. Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.

    Pytanie numer 13 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  14. Na którą ze stref życia najbardziej zdaniem Pani/Pana oddziałuje biblioterapia?

    Pytanie numer 14 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  15. Proszę wymienić dwie największe zmiany wg Pani/Pana jakie zaszły w rozwoju emocjonalnym podopiecznych, poprzez zastosowanie biblioterapii.

    Pytanie numer 15 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  16. Proszę wymienić dwie największe zmiany wg Pani/ Pana jakie zaszły w rozwoju psychicznym podopiecznych, poprzez zastosowanie biblioterapii.

    Pytanie numer 16 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  17. Proszę wymienić dwie największe zmiany wg Pani/Pana jakie zaszły w rozwoju społecznym podopiecznych, poprzez stosowanie biblioterapii.

    Pytanie numer 17 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  18. Proszę wymienić dwie największe zmiany wg Pani/ Pana jakie zaszły w rozwoju intelektualnym podopiecznych, poprzez zastosowanie biblioterapii.

    Pytanie numer 18 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  19. Czy rodzice współpracują z Panią/Panem w ramach biblioterapii?

    Pytanie numer 19 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  20. W jaki sposób wygląda współpraca Pani/Pana z rodzicami w ramach zajęć z biblioterapii?

    Pytanie numer 20 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  21. Czy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach biblioterapii?

    Pytanie numer 21 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  22. Jakie zachowania wykazują dzieci w trakcie zajęć biblioterapii? Można wskazać więcej niż 1 odpowiedź.

    Pytanie numer 22 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  23. Proszę podać tytuły książek, z których najczęściej korzysta Pani w ramach zajęć z biblioterapii.

    Pytanie numer 23 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  24. Jak często stosuje Pani/Pan zajęcia z biblioterapii w trakcie swojej pracy?

    Pytanie numer 24 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  25. Jak zajęcia z biblioterapii zdaniem Pani/Pana wpływają na aktywność twórczą dzieci niepełnosprawnych?

    Pytanie numer 25 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  26. Jakiego typu zabawy oparte na bajkach i baśniach stosuje Pani/Pan w swojej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (np. teatrzyk lalek, zabawy ruchowe, inscenizacja)?

    Pytanie numer 26 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  27. Jak często stosuje Pani/Pan zabawy z elementami bajek i baśni w trakcie swojej pracy?

    Pytanie numer 27 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  28. Na jakie sfery rozwoju Pani/Pana zdaniem wpływają zabawy oparte na bajkach i baśniach?

    Pytanie numer 28 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  29. Czy dzieci lubią tę formę pracy?

    Pytanie numer 29 z 29  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac