- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Metody motywowania uczniów do efektywnej nauki

  Ankiety do pracy magisterskiej

  Zaznacz czynniki, które stanowią Twoją motywację do nauki (ponumeruj kolejność wg hierarchii ważności)

    Pytanie numer 1 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak przygotowujesz się do zajęć?

    Pytanie numer 2 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy ocena niedostateczna:

    Pytanie numer 3 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zdobyte dobre oceny:

    Pytanie numer 4 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy lubisz się uczyć?

    Pytanie numer 5 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ile czasu (średnio) poświęcasz na przygotowanie do sprawdzianu z matematyki?

  Ile czasu (średnio) poświęcasz na przygotowanie do bieżących zajęć (podaj czas przygotowania do jednego przedmiotu)

  Czy uczysz się na bieżąco?

    Pytanie numer 8 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy nauczyciel ma wpływ na Twoje przygotowanie do matematyki?

  Czy nauczyciele stosują kryteria oceniania, z którymi cię zapoznali?

    Pytanie numer 10 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy nauczyciele oceniają Cię systematycznie?

    Pytanie numer 11 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy nauczyciele stosują różnorodne formy oceniania?

    Pytanie numer 12 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki sposób naucz. uzasadniają wystawioną ocenę?

    Pytanie numer 13 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki sposób Twoi rodzice uzyskują informacje o stopniu opanowania przez Ciebie wiedzy?

    Pytanie numer 14 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy otrzymana ocena motywuje cię do dalszej pracy?

    Pytanie numer 15 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakim stopniu oceny dostarczają ci inf. o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach?

    Pytanie numer 16 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy analizujesz otrzymaną i ocenioną pracę pisemną?

    Pytanie numer 17 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy nauczyciele, na twoją prośbę, uzasadniają wystawioną ocenę?

    Pytanie numer 18 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie inf. są dla ciebie najważniejsze (jako wskazówka do dalszej pracy)?

    Pytanie numer 19 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy ocenianie szkolne pomaga ci się uczyć?

    Pytanie numer 20 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co czujesz podczas oceniania?

    Pytanie numer 21 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co najbardziej przeszkadza ci się uczyć?

    Pytanie numer 22 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ile czasu dziennie poświęcasz w domu na naukę?

    Pytanie numer 23 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czynniki motywujące cię do nauki:

    Pytanie numer 24 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czynniki nie motywujące cię do nauki

    Pytanie numer 25 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wskaż płeć

    Pytanie numer 26 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wskaż swoją grupę wiekową:

    Pytanie numer 27 z 27
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac