- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta na temat segregacji odpadów i zwrotu butelek

  Ankieta ma udzielić odpowiedzi na pytanie: jaki jest stosunek społeczeństwa do segregacji odpadów, czy segreguje się i jak, dlaczego segregują a dlaczego nie, jak zmotywować społeczeństwo do bardziej efektywnej segregacji. Istotna jest też opinia nt. zwrotu opakowań szklanych oraz metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. Czy Pan/Pani segreguje odpady w swoim gospodarstwie domowym?

    Pytanie numer 1 z 12  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Których odpadów Pan/Pani nie segreguje?

    Pytanie numer 2 z 12

  3. Co powoduje, że Pan/Pani nie segreguje odpadów?

    Pytanie numer 3 z 12

  4. Jeżeli segreguje Pan/Pani odpady, to dlatego, że:

    Pytanie numer 4 z 12

  5. Czy Pan/Pani zwraca uwagę z jakiego materiału wykonane jest opakowanie produktu, który kupuje?

    Pytanie numer 5 z 12

  6. Co Pana/Pani zdaniem należałoby zrobić, aby zmobilizować społeczeństwo do skuteczniejszej segregacji

    Pytanie numer 6 z 12

  8) Czy automaty do skupu butelek (szklanych, plastikowych) w marketach są wg Pana/Pani optymalnym rozwiązaniem?

    Pytanie numer 7 z 12

  9) Gdyby w pobliżu pojemników na śmieci z których Pana/Pani korzysta był punkt skupu surowców wtórnych, czy korzystał/aby Pan/Pani z niego?

    Pytanie numer 8 z 12

  10) Czy obecny system zwrotu butelek np. po piwie jest dla Pana/Pani zadawalający?

    Pytanie numer 9 z 12

  11) Jakie Pan/Pani napotyka problemy przy zwrocie butelek?

    Pytanie numer 10 z 12

  12) Którą metodę ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uważa Pan/Pani za racjonalną i najbardziej sprawiedliwą?

    Pytanie numer 11 z 12

  13) Czy uważa Pan/Pani, że wybór metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami winien być wyłącznie w gestii samorządów?

    Pytanie numer 12 z 12
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac