- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Ch. Maslach (MBI) DLA NAUCZYCIELI

  Poniżej podano szereg twierdzeń, przy pomocy których ludzie zwykle opisują swój stosunek do pracy i do siebie. Proszę ustosunkować się do każdego twierdzenia i zakreślić wybraną przez Panią/Pana odpowiedź zgodnie z poniższą skalą. Poszczególne cyfry na skali oznaczają: 1– nigdy 2 – rzadko 3 – czasami 4 – często 5 – zawsze

  Ankieta jest nieaktywna.
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac