- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Wiedza kobiet na temat roli badania mammograficznego w diagnostyce chorob piersi.

  Witam! Nazywam się Beata Sączek. Jestem studentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Elektroradiologia. Bardzo proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Szczere odpowiedzi pozwolą mi uzyskać wiarygodne dane do napisania pracy magisterskiej dotycząca wiedzy kobiet na temat roli badania mammograficznego w rozpoznawaniu chorób piersi. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane odpowiedzi będą wykorzystane przeze mnie tylko do celów naukowych. Dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 1 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 2 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 3 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Wybierz branżę

    Pytanie numer 4 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Masa ciała

    Pytanie numer 5 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Wzrost

    Pytanie numer 6 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Czy zdiagnozowano u Pani jakąś chorobę gruczołów piersiowych? Jeśli tak proszę podać jaką i ile miała Pani wówczas lat

    Pytanie numer 7 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Jakie objawy ze strony piersi występują u Pani?

    Pytanie numer 8 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Inne zmiany piersi

    Pytanie numer 9 z 65



  Czy miała Pani wykonywane zabiegi operacyjne piersi? Jeśli tak w jakim wieku?- komentarz

    Pytanie numer 10 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Z jakiego powodu miała Pani zabiegi operacyjne piersi?

    Pytanie numer 11 z 65

  Jakie inne zabiegi piersi Pani miała?

    Pytanie numer 12 z 65



  Czy w Pani rodzinie występowały choroby nowotworowe? Jeśli tak proszę podać lokalizację nowotworu i stopień pokrewieństwa

    Pytanie numer 13 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Czy chorowala Pani na nowotwór? Jeśli tak proszę podać wiek zachorowania i lokalizację nowotworu. Czy leczenie trwa nadal?

    Pytanie numer 14 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Czy stwierdzono u Pani mutacje w genach? Jeśli tak proszę podać w jakich genach

    Pytanie numer 15 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Czy jest Pani leczona z powodu choroby przewlekłej? Jeśli tak proszę podać co to za choroba

    Pytanie numer 16 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Czy wykonuje Pani samodzielnie badanie piersi? Jeśli tak proszę podać jak często.

    Pytanie numer 17 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Cz lekarz ginekolog badał Pani piersi? Jeśli tak proszę podać w komentarzu z jakiego podwodu i jak często?

    Pytanie numer 18 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Czy Pani piersi badał lekarz innej specjalności niż ginekolog? Proszę podać specjalizację tego lekarza jeśli tak

    Pytanie numer 19 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Czy miała Pani wykonywane badanie USG gruczołów piersiowych? Jeśli tak proszę podać jak często i z jakiego powodu

    Pytanie numer 20 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Czy miała Pani wykonywane badanie mammograficzne gruczołów piersiowych? Jeśli tak proszę podać w jakim wieku było pierwsze badanie i jak często je Pani wykonuje

    Pytanie numer 21 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Czy miała Pani badanie rezonansu magnetycznego piersi? Jeśli tak z jakiego powodu i w jakim wieku.

    Pytanie numer 22 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  W jaki sposób dba Pani o swoje zdrowie?

    Pytanie numer 23 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co decyduje o dobrym stanie zdrowia?

    Pytanie numer 24 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak Pani ocenia swoją wiedzę na temat chorób piersi?

    Pytanie numer 25 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Profilaktyka kojarzy się Pani z:

    Pytanie numer 26 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Na które z podanych czynnikow ryzyka zachorowania na raka piersi kobieta może mieć wpływ? Proszę zaznaczyć

    Pytanie numer 27 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy popiera Pani kampanie społeczne zachęcające do badań profilaktycznych?

    Pytanie numer 28 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Badanie przesiewowe (skriningowe) to synonim:

    Pytanie numer 29 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Kogo dotyczą badania przesiewowe (skriningowe)?

    Pytanie numer 30 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które badania w diagnostyczne chorób piersi są najistotniejsze?

    Pytanie numer 31 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy historie osób chorych na raka piersi motywują Panią do badań profilaktycznych?

    Pytanie numer 32 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy według Pani mammografia jest najbardziej efektywną metodą wykrycia raka piersi ?

    Pytanie numer 33 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy każdy guzek w piersi to nowotwor złośliwy?

    Pytanie numer 34 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy dzięki przesiewowym badaniom mammograficznym wzrasta świadomość zdrowotna kobiet?

    Pytanie numer 35 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że lepiej jest wykonać badanie mammograficzne w pracowni stacjonarnej niż w mammobusie? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź w komentarzu.

    Pytanie numer 36 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)



  Ile kobiet objętych programem mammografii skriningowej zgłasza się na badanie?

    Pytanie numer 37 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pani zdaniem wykonywanie mammografii może zapobiec chorobie nowotworowej piersi?

    Pytanie numer 38 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Dlaczego według Pani kobiety, które powinny nie wykonują mammografii?

    Pytanie numer 39 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Skąd Pani czerpie wiedzę na temat mammografii?

    Pytanie numer 40 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pani Mama wykonywała kiedykolwiek badania mammograficzne?

    Pytanie numer 41 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy regularne wykonywanie badań mammograficznych daje 100% pewności wykrycia chorób piersi?

    Pytanie numer 42 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Kiedy należy wykonywać profilaktycznie mammografię u osób nieobciążonych genetycznie?

    Pytanie numer 43 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy regularnie wykonując mammografię należy również wykonywać samobadanie piersi i USG?

    Pytanie numer 44 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy faza cyklu menstruacyjnego może mieć wpływ na jakość badania mammograficznego?

    Pytanie numer 45 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Możliwość wczesnego wykrycia raka piersi w mammografii przewyższa ryzyko radiacyjne związane z tym badaniem

    Pytanie numer 46 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Mammografia jest badaniem diagnostycznym dla kobiet w każdym wieku, a profilaktycznym dla określonej populacji

    Pytanie numer 47 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy mężczyzna może mieć wykonaną mammografię?

    Pytanie numer 48 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kobieta w ciąży może mieć wykonaną mammografię?

    Pytanie numer 49 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kobieta w wieku rozrodczym może mieć wykonaną mammografię?

    Pytanie numer 50 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wykonywanie mammografii może zmniejszyć śmiertelność z powodu raka piersi?

    Pytanie numer 51 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Mammografia jest czulsza i dokładniejsza u starszych kobiet po menopauzie niż u kobiet w wieku rozrodczym

    Pytanie numer 52 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Regularne wykonywanie mammografii pozwala na wykrycie zmian mniejszych niż 5mm?

    Pytanie numer 53 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakiej skali lekarz opisuje badanie mammograficzne?

    Pytanie numer 54 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy badania mammograficzne podlegają systematycznej kontroli jakości fizyko- technicznej i klinicznej?

    Pytanie numer 55 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wszystkie zmiany w piersiach budzące niepokój wymagają konsultacji lekarza?

    Pytanie numer 56 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie badania piersi są zalecane profilaktycznie kobietom między 20 a 40 rokiem życia?

    Pytanie numer 57 z 65

  Czy stopień zaawansowania choroby nowotworowej w momencie rozpoznania ma wpływ na długość życia chorego i wskaźniki wyleczeń?

    Pytanie numer 58 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pani, że chorobę nowotworową można wyleczyć?

    Pytanie numer 59 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co dla Pani jest ważne w diagnostyce i leczeniu chorób piersi?

    Pytanie numer 60 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Dlaczego kobiety wykonują mammografię?

    Pytanie numer 61 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Głównym celem skriningu mammograficznego jest?

    Pytanie numer 62 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Rodziny, w których stwierdzono występowanie cech najwyższego lub wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi powinny pozostać pod opieką poradni genetycznych?

    Pytanie numer 63 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Najczęściej w przypadku nieprawidłowości w piersiach u młodych kobiet między 18 a 35 rokiem życia diagnozuje się:

    Pytanie numer 64 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki nowotwór inwazyjny gruczołu piersiowego jest najczęściej diagnozowany w mammografii?

    Pytanie numer 65 z 65  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)




  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac