- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Źródła finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście województwa śląskiego

  Badanie do pracy licencjackiej - Źródła finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście województwa śląskiego

  1. Ile pracowników zatrudnia Pan/i w swojej działalności?

    Pytanie numer 1 z 20

  2. Od kiedy prowadzi Pan/i działalność gospodarczą?

    Pytanie numer 2 z 20

  3. Na jakim obszarze geograficznym prowadzi Pan/i swoją działalność?

    Pytanie numer 3 z 20

  4. Jaki rodzaj działalności Pan/i prowadzi?

    Pytanie numer 4 z 20

  5. Jak ocenia Pan/i poziom swojej wiedzy na temat źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw?

    Pytanie numer 5 z 20

  6. Skąd czerpie Pan/i informacje o dostępnych źródłach finansowania?

    Pytanie numer 6 z 20

  7. Który element jest dla Pana/i najistotniejszy podczas wyboru źródła finansowania?

    Pytanie numer 7 z 20

  8. Czy zakładając firmę korzystał/a Pan/i z zewnętrznego źródła finansowania?(odp. tak – przejdź do 9. odp. nie do 10)

    Pytanie numer 8 z 20

  9. Z jakich źródeł finansowania Pan/i korzystał/a?(kilka odpowiedzi do wyboru)

    Pytanie numer 9 z 20

  10. Z jakich powodów nie Pan/i nie skorzystał/a ze źródeł finansowania ?

    Pytanie numer 10 z 20

  11. Czy zamierza Pan/i skorzystać w ciągu najbliższych 3 lat ze źródeł finansowania?(jeśli nie przejdź do pytania nr.14)

    Pytanie numer 11 z 20

  12. Z jakich źródeł finansowania ma Pan/i zamiar skorzystać w ciągu najbliższych 3 lat ?

    Pytanie numer 12 z 20

  13. Na jaki cel przeznaczy Pan/i pozyskane fundusze?

    Pytanie numer 13 z 20

  14. Czy uważa Pan/i że małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają utrudniony dostęp do źródeł finansowania?

    Pytanie numer 14 z 20

  15. Czy ubiegał się Pan/i o dofinansowania ze środków unijnych?

    Pytanie numer 15 z 20

  16. Jakie według Pana/i powinny być formy wykorzystania tych środków ?

    Pytanie numer 16 z 20

  17. Czy zamierza Pan/i w przyszłości skorzystać z dofinasowania z środków unijnych?

    Pytanie numer 17 z 20

  18. Który element jest dla Pana/Pani najistotniejszy podczas wyboru źródła finansowania działalności gospodarczej

    Pytanie numer 18 z 20

  19. Czy uważa Pan/Pani, że sektor MŚP w województwie śląskim ma utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania?

    Pytanie numer 19 z 20

  20. Czy dzięki tej ankiecie w przyszłości będzie Pan/Pani chciała poszerzyć wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania dla sektora MŚP w województwie śląskim?

    Pytanie numer 20 z 20
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac