- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Następstwa przeciążenia emocjonalnego pielęgniarek w aspekcie pandemii koronawirusa

  Pracownicy służby zdrowia, świadczący opiekę nad osobami z potwierdzonym lub podejrzewanym zakażeniem koronawirusem, są narażeni zarówno na wysokie ryzyko infekcji, jak i problemy natury emocjonalnej. Strach, niepewność i stygmatyzacja mogą stanowić przeszkodę dla odpowiednich interwencji medycznych i zdrowia psychicznego. Celem tego badania jest ocena następstw przeciążenia emocjonalnego pielęgniarek w aspekcie epidemii Covid19. Badanie jest w pełni anonimowe, a wyniki będą rozpatrywane grupowo. Autorki: dr Renata Mroczkowska; dr Gabriela Długosz- Ptaszek; dr Mariola Śleziona; dr Lucyna Graf, dr Ewa Mazur

  Oświadczam, że zapoznała/em się z warunkami udziału w badaniu. Mam świadomość, że mogę wycofać się z badania w dowolnym momencie bez konieczności uzasadniania swojej decyzji

    Pytanie numer 1 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Płeć

    Pytanie numer 2 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek

    Pytanie numer 3 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 4 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy posiada Pani/Pan specjalizację?

    Pytanie numer 5 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Staż pracy

    Pytanie numer 6 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce pracy

    Pytanie numer 7 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Stan cywilny

    Pytanie numer 8 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 9 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy od czasu ogłoszenia stanu epidemicznego opiekowała się Pani/Pan pacjentem podejrzanym o zakażeniem koronawirusem lub z potwierdzonym Covid19?

    Pytanie numer 10 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy chorowała Pani/Pan na Covid19

    Pytanie numer 11 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy była Pani/Pan podejrzana o zakaźenie koronawirusem - była Pani/Pan objęta kwarantanną stacji Sanitarno-Epidemicznej?

    Pytanie numer 12 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Poniżej przedstawiono odczucia związane z Covid 19. Proszę określić w jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z danym twierdzeniem?

    Pytanie numer 13 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    zdecydowanie nie zgadzam się raczej się nie zgadzam nie mam zdania raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam
  Moja praca naraża mnie na wielkie ryzyko zarażenia koronawirusem
  Będąc w pracy odczuwam duży stres
  Nie mam wpływu na to, czy się zarażę, czy nie
  Akceptuję ryzyko związane z opieką nad pacjentami z potwierdzonym lub podejrzewanym zakażeniem koronawirusem
  Mam małe szanse na przeżycie, jeśli zachoruję na Covid19 (z powodu schorzeń współistniejących)
  Boję się zachorować na Covid19
  Myślę o rezygnacji z pracy, z powodu Covid19
  Obawiam się, że przekażę koronawirusa innym
  Moja rodzina i przyjaciele obawiają się, że mogą się zarazić przeze mnie
  Ludzie unikają mojej rodziny z powodu mojej pracy

  Proszę przeczytać każde zdanie i zaznaczyć liczbę 0, 1, 2 lub 3, która sugeruje Pani/Pana odczucia podczas opieki nad chorymi lub podejrzanymi o zakażenie Covid19 w trakcie ostatniego tygodnia. Skala ocen jest następująca: 0 – Nie dotyczy mnie w ogóle – Nigdy; 1 – Dotyczy mnie w pewnym stopniu lub raz na jakiś czas – Czasami; 2 – Dotyczy mnie w znacznym stopniu lub przez dłuższą część czasu – Często; 3 – Dotyczy mnie w bardzo dużym stopniu lub przez większość czasu – Zawsze/Prawie zawsze

    Pytanie numer 14 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    O 1 2 3
  Bardzo trudno było mi się odprężyć
  Odczuwałam/em suchość w ustach
  Nie mogłam/em doświadczać żadnych pozytywnych uczuć
  Odczuwałam/em trudności w oddychaniu (np. przyspieszony oddech, duszności bez wcześniejszego wysiłku fizycznego)
  Trudno mi było wydobyć z siebie inicjatywę do działania
  Miałam/em skłonność do przesadnego reagowania na różne sytuacje
  Odczuwałam/em drżenie (np. rąk)
  Czułam/-em, że zużywam dużo nerwowej energii
  Obawiałam/em się sytuacji, kiedy mogłabym/mógłbym wpaść w panikę i wygłupić się.
  Czułam/-em, że nie ma przede mną przyszłości, nic mnie nie czeka w życiu
  Czułam/-em się pobudzona/-y (niespokojna/-y)
  Trudno było się zrelaksować
  Czułam/-em się smutna/-y i przygnębiona/-y
  Byłam/-em nietolerancyjna/-y do wszystkiego, co uniemożliwiało mi wzięcie udziału w tym, co robiłem
  Byłam/-em bliski wpadnięciu w panikę
  Nie byłam/-em zdolny do odczuwania entuzjazmu
  Czułam/-em, że jestem niewiele warta/-y
  Czułam/-em, że jestem raczej przewrażliwiona/-y
  Zdałam/-em sobie sprawę z pracy mojego serca mimo braku wysiłku fizycznego (np. przyspieszone bicie serca, zanik bicia serca)
  Czułam/-em się przestraszona/-y bez powodu

  Stan epidemii wiąże się z wprowadzeniem wielu zmian organizacyjno-prawnych dotyczących pracy pielęgniarskiej. Które z poniższych regulacji dotknęły Pani/Pana osobiście?

    Pytanie numer 15 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    Tak Nie
  Pracodawca przekazał mi wystarczającą wiedzę na temat ochrony przed ekspozycją koronawirusem
  W związku z ograniczeniem działalności, jestem delegowana/y do pracy w innych oddziałach/działach
  Musiałam/em ograniczyć pracę do jednego miejsca zatrudnienia, co wpłynęło na pogorszenie mojej sytuacji ekonomicznej
  Jestem na świadczeniu postojowym
  W przypadku potencjalnego narażenia na zakażenie mam możliwość tymczasowo odizolować się od rodziny. Miejsce to zostało zorganizowane przez pracodawcę
  Otrzymałam/em nakaz pracy przy zwalczaniu epidemii - szpital jednoimienny
  W obecnej sytuacji muszę pracować poza normowane godziny pracy

  Poniższe stwierdzenia opisują różne zachowania. W jakim stopniu towarzyszyły one Pani/Panu podczas opieki nad chorym lub podejrzanym o zakażenie Covid19, w przebiegu ostatnich siedmiu dni? Skala ocen jest następująca: ocena 0 — wcale nie; 1 — w małym stopniu; 2 — umiarkowanie; 3 — w znacznym stopniu; 4 — zdecydowanie tak.

    Pytanie numer 16 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    O 1 2 3 4
  Gdy tylko przypominałem sobie to zdarzenie, wracały emocje
  Miałem trudności z przesypianiem całej nocy
  Inne rzeczy ciągle skłaniały mnie do myślenia o tym
  Byłem poirytowany i zły
  Starałem się nie denerwować, gdy sobie o tym pomyślałem lub coś mi o tym przypomniało
  Myślałem o tym, mimo że nie miałem takiego zamiaru
  Czułem się, jakby się to nie zdarzyło lub było nierzeczywiste
  Starałem się nie przypominać sobie o tym
  Obraz tego zdarzenia utkwił w moim umyśle
  Byłem zdenerwowany i zalękniony
  Starałem się unikać myślenia o tym zdarzeniu
  Starałem się nie przejmować emocjami związanymi z tym zdarzeniem, mimo że je odczuwałem
  Emocje związane z tym zdarzeniem były jakby przytłumione
  Uświadamiałem sobie, że postępuję lub czuję się tak, jakbym cofnął się do chwili, gdy to zdarzenie miało miejsce
  Miałem trudności z zasypianiem
  Silne emocje związane z tym zdarzeniem pojawiały się i znikały
  Usiłowałem usunąć to zdarzenie z mojej pamięci
  Miałem trudności z koncentracją
  Przypominanie tego zdarzenia wywoływało u mnie takie reakcje, jak pocenie się, trudności w oddychaniu, zawroty głowy czy kołatanie serca
  To zdarzenie pojawiało się w moich snach

  Pojawiające się nowe infekcje, takie jak Covid19 i związana z nimi duża ilość niewiadomych dotyczacych zapobiegania, leczenia i rokowań, wzbudzają w społeczeństwie wiele emocji. W jakim stopniu niżej wymienie zachowania dotyczą Pani/Pana ?

    Pytanie numer 17 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    zdecydowanie nie zgadzam się raczej się nie zgadzam nie mam zdania raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam
  Ograniczyłam/em kontakty społeczne, ponieważ moje środowisko pracy jest uważane za „niebezpieczne”
  Czuję, że członkowie mojej rodziny i przyjaciele unikają ze mną kontaktów, ponieważ pracuję w środowisku „wysokiego ryzyka”
  Ostatnio byłam/em tak zaniepokojona Covid19, że skorzystałam/em z urlopu, aby uniknąć pójścia do pracy
  Czuję, że społeczeństwo piętnuje pracowników ochrony zdrowia i dlatego unikam identyfikowania się jako pracownik szpitala
  Potrzebuję wsparcia, pomocy psychologicznej
  Czuję się przemęczona/y - potrzebuję więcej odpoczynku
  Mam brak poczucia bezpieczeństwa poniważ w mojej pracy jest niewystarczająca ilość środków ochrony indywidualnej
  Czuję dyskomfort z powodu braku regularnych testów na obecność koronawirusa

  Ludzie róźnie się zachowują w trudnych sytuacjach. Proszę wskazać, w jakim stopniu każde ze stwierdzeń odnosi się do Pani/Pana osobiście. Poszczególne cyfry oznaczają: 0 – zdecydowanie nie; 1 – raczej nie; 2 – ani tak, ani nie/trudno powiedzieć; 3 - raczej tak; 4 - zdecydowanie tak.

    Pytanie numer 18 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    O 1 2 3 4
  Podejmuję wysiłki poradzenia sobie bez względu na to, jak trudny jest problem
  Potrafię dostrzegać zabawne strony wydarzeń, z którymi mam do czynienia
  Potrafię się dostosować do każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji
  Łatwo przystosowuję się do nowych sytuacji
  W sytuacjach trudnych dostrzegam wiele możliwości rozwiązania problemu
  Podejmuję zdecydowane wysiłki, żeby osiągnąć cel
  Jestem otwarty na nowe doświadczenia
  W sytuacjach stresowych koncentruję się i myślę jasno
  Na ogół zmaganie się z trudnymi sytuacjami wzmacnia mnie i rozwija
  Doznawane trudności mobilizują mnie do działania
  Nigdy się nie poddaję i zawsze walczę o swoje
  Nawet w trudnej sytuacji znajduję coś, z czego można się pośmiać
  Uważam się za silną osobę
  Potrafię zaakceptować doznane niepowodzenia i porażki
  Potrafię odnaleźć się w nawet najbardziej niesprzyjających okolicznościach
  Kiedy coś zaplanuję, wykonuję to od początku do końca
  Potrafię spojrzeć na sytuację z różnych punktów widzenia
  W sytuacjach trudnych radzę sobie z nieprzyjemnymi odczuciami
  Z poniesionych niepowodzeń i porażek potrafię wyciągnąć wnioski na przyszłość
  Zmaganie się z trudnymi sytuacjami jest dla mnie źródłem zadowolenia

  Praca pielęgniarki w dobie epidemii wiąże się ze stosowaniem środków ochrony osobistej. Największą niedogodnością dla Pani/Pana jest stosowanie;

    Pytanie numer 19 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac