- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  PROBLEMY DZIECKA WYCHOWUJĄCEGO SIĘ W RODZINIE ALKOHOLOWEJ W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM (WE WSPOMNIENIACH OSÓB DOROSŁYCH)

  Jestem studentką Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prowadzę badania na temat problemów dziecka wychowującego się w rodzinie alkoholowej w środowisku rówieśniczym (we wspomnieniach osób dorosłych) . Badania są anonimowe, a wyniki wykorzystane będą wyłącznie dla badań naukowych. Proszę o szczere udzielanie odpowiedzi.

  Czy była Pani/ Pan popularna/y w grupie rówieśniczej?

    Pytanie numer 1 z 14

  Czy jako dziecko lubił/a Pani/Pan bawić się z rówieśnikami?

    Pytanie numer 2 z 14

  Czy kiedykolwiek jako dziecko był/a Pani/ Pan ofiarą agresji ze strony rówieśników?

    Pytanie numer 3 z 14

  Jeśli na pytanie nr 4 wybrał/a Pan/Pani odpowiedź A, proszę o podanie rodzaju agresji ze strony rówieśników.

    Pytanie numer 4 z 14

  Jak wspomina Pani/ Pan swoje dzieciństwo?

    Pytanie numer 5 z 14

  Czy w Pani/ Pana domu często dochodziło do konfliktów?

    Pytanie numer 6 z 14

  Czy kiedykolwiek była Pani/ Pan jako dziecko sprawcą agresji fizycznej lub psychicznej wobec rówieśników?

    Pytanie numer 7 z 14

  Jakiego rodzaju problemy miał/a Pani/ Pan w kontaktach z rówieśnikami jako dziecko?

    Pytanie numer 8 z 14

  W jakim stopniu Pani/ Pana zdaniem alkoholizm występujący w Pani/ Pana domu rodzinnym wpływał na Pani/ Pana relacje z rówieśnikami?

    Pytanie numer 9 z 14

  Jakie są dominujące wspomnienia z dzieciństwa?

    Pytanie numer 10 z 14

  Jak Pan/Pani ocenia swoje relacje z rówieśnikami w okresie dzieciństwa?

    Pytanie numer 11 z 14

  Czy pamięta Pan/Pani kto przychodził z pomocą w sytuacjach trudnych?

    Pytanie numer 12 z 14

  Proszę podać płeć:

    Pytanie numer 13 z 14

  Proszę podać wiek:

    Pytanie numer 14 z 14
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac