- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Szanowni Państwo!

  W trosce o jak najlepsze standardy funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy Kraszewice zwracam się z prośbą o odpowiedź na kilka poniższych pytań. Zapraszam do wspólnego wypracowania modelu szkoły, która będzie radością i dumą dzieci, rodziców, nauczycieli oraz gminy. Ankieta jest anonimowa

  1. Posługując się skalą od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą) proszę ocenić:

    Pytanie numer 1 z 10

  2. Największym atutem szkoły jest ...

    Pytanie numer 2 z 10  3. Czy Państwa zdaniem konieczne jest wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu szkoły?

    Pytanie numer 3 z 10

  4. Czy według Państwa dzieci mają możliwość rozpoznania swoich zainteresowań i ich rozwijania w szkole:

    Pytanie numer 4 z 10

  5. Czy mają Państwo możliwość współuczestniczenia w życiu szkoły?

    Pytanie numer 5 z 10

  6. Czy dotychczas Państwa głos uwzględniany był w planowaniu pracy szkoły?

    Pytanie numer 6 z 10

  7. Czy jesteście Państwo zadowoleni z dotychczasowego sposobu przekazywania informacji na temat postępów, czy też trudności dziecka przez wychowawcę:

    Pytanie numer 7 z 10

  8. Czy widzą Państwo potrzebę poszerzenia oferty zajęć specjalistycznych (np. pedagog, psycholog, logopeda itp.):

    Pytanie numer 8 z 10

  9. Czy wprowadzane zmiany w funkcjonowaniu placówki są z Państwem konsultowane?

    Pytanie numer 9 z 10

  Czy chcieliby Państwo poruszyć inny temat dotyczący szkoły?

    Pytanie numer 10 z 10


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac