- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Rodzina w przestrzeni życiowej dzieci niepełnosprawnych

  Ankieta dla matek/ojców, posiadających dziecko niepełnosprawne.

  1.Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 37  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Rola pełniona w rodzinie

    Pytanie numer 2 z 37  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 3 z 37  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. Warunki mieszkaniowe

    Pytanie numer 4 z 37  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Wykształcenie

    Pytanie numer 5 z 37  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  6. Rodzaj wykonywanej pracy

    Pytanie numer 6 z 37  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  7. Sytuacja materialna rodziny jest

    Pytanie numer 7 z 37  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  8. Liczba dzieci w rodzinie

    Pytanie numer 8 z 37

  9.W jakim wieku jest Pana/Pani dziecko niepełnosprawne?

    Pytanie numer 9 z 37

  10.Symbol przyczyny niepełnosprawności

    Pytanie numer 10 z 37

  11. Przyczyna niepełnosprawności dziecka

    Pytanie numer 11 z 37

  12. Jakie były Pana/i pierwsze reakcje na wieść o niepełnosprawności dziecka?

    Pytanie numer 12 z 37

  13.Do jakiej szkoły uczęszcza dziecko

    Pytanie numer 13 z 37

  14. Czy szkoła, do której uczęszcza dziecko jest szkołą

    Pytanie numer 14 z 37

  15. Czy dziecko ma nauczanie indywidualne?

    Pytanie numer 15 z 37

  16. Czy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe w szkole lub poza nią?

    Pytanie numer 16 z 37

  17. Czy uczęszcza Pan/ Pani, jako rodzice/ prawni opiekunowie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

    Pytanie numer 17 z 37

  18. Czy korzysta Pani/Pan z wsparcia instytucji?

    Pytanie numer 18 z 37

  19. Czy świadczenia te pozwalają na opłacenie wszystkich wydatków związanych z opieką i rehabilitacją dziecka?

    Pytanie numer 19 z 37

  20. Czy sytuacja materialna Pana/i rodziny uległa zmianie po narodzinach dziecka niepełnosprawnego?

    Pytanie numer 20 z 37

  21. Czy ma Pani/Pan możliwość korzystania z pomocy rodziny/ bądź najbliższych przyjaciół?

    Pytanie numer 21 z 37

  22. Przed diagnozą i rozpoczęciem rehabilitacji dziecka sytuacja materialna Państwa rodziny była:

    Pytanie numer 22 z 37  23. Opiekę nad chorym dzieckiem w ciągu dnia sprawuje

    Pytanie numer 23 z 37  24. Czy korzysta Pan/i z pomocy takiej jak?

    Pytanie numer 24 z 37

  25. Czy choroba dziecka była powodem rezygnacji z pracy

    Pytanie numer 25 z 37

  26. Czy choroba dziecka była przyczyną podjęcia dodatkowej pracy

    Pytanie numer 26 z 37

  27. Czy choroba dziecka wpłynęła na związek emocjonalny między matką a ojcem?

    Pytanie numer 27 z 37

  28. Czy po zdiagnozowaniu niepełnosprawności u dziecka częściej dochodzi do sytuacji konfliktowych?

    Pytanie numer 28 z 37  29. Czy metody wychowawcze ze względu na chorobę dziecka uległy zmianom:

    Pytanie numer 29 z 37

  30. Jak spędzają Pan/i czas wolny po narodzinach dziecka niepełnosprawnego?

    Pytanie numer 30 z 37

  31. Czy występują u Państwa bariery w wyjściu z domu z dzieckiem? Jeśli tak to jakie?

    Pytanie numer 31 z 37

  32. Choroba dziecka wpłynęła na Państwa kontakty towarzyskie

    Pytanie numer 32 z 37

  33. Z jakimi reakcjami najbliższego otoczenia spotyka się Pan/i najczęściej?

    Pytanie numer 33 z 37

  34. Czy dziecko niepełnosprawne ma kontakt z rówieśnikami i innymi ludźmi poza domownikami:

    Pytanie numer 34 z 37

  35. Myśląc o przyszłości swojego dziecka:

    Pytanie numer 35 z 37

  36. Proszę o krótkie opisanie własnych przemyśleń i rozważań o zmianach jakie zaszły w Państwa rodzinie pod wpływem niepełnosprawności dziecka

    Pytanie numer 36 z 37  37. Jakie najczęściej problemy napotyka Pan/Pani związane z niepełnosprawnością dziecka

    Pytanie numer 37 z 37


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac