- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Stygmatyzacja społeczna względem skazanych

  Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy celom naukowo – badawczym. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź w odpowiednim okienku lub podać pełniejszą informację w pytaniach otwartych. Dziękuję !

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 1 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaka są według Pani/Pana najczęstsze postawy społeczeństwa polskiego wobec byłych więźniów? Proszę zaznaczyć 3 najczęstsze

    Pytanie numer 2 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/Pani , że osadzeni , którzy opuszczają zakład karny zmienili się na lepsze? Czy należy dać im drugą szansę ?

    Pytanie numer 3 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy zgodziłaby się Pani/Pan, aby Pani/Pana dzieci przebywały z dziećmi byłych więźniów?

    Pytanie numer 4 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zgodziłaby się Pani/Pan, aby Pani/Pana dzieci miały kontakt z osobą, która odbywała karę pozbawienia wolności?

    Pytanie numer 5 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zgodziłaby się Pani/Pan mieszkać w sąsiedztwie osoby, która odbywała karę pozbawienia wolności?

    Pytanie numer 6 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Skąd najczęściej czerpie Pani/Pan wiedzę o problematyce przestępczości w Polsce?

    Pytanie numer 7 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy jako pracodawca zatrudniłaby/łby Pani/Pan osobę, która odbywała karę pozbawienia wolności?

    Pytanie numer 8 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zgodziłaby/łby się Pani/Pan pracować z osobą, która odbywała karę pozbawienia wolności?

    Pytanie numer 9 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę podać poziom swojego wykształcenia:

    Pytanie numer 10 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 11 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę podać miejsce swojego zamieszkania

    Pytanie numer 12 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy osobiście zna Pani/Pan osobę, która przybywa lub przebywała w więzieniu?

    Pytanie numer 13 z 13  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac