- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Dobrostan

  Celem ankiety prowadzonej w ramach ćwiczeń terenowych studentów socjologii ekonomicznej II stopnia Uniwersytetu Wrocławskiego jest ustalenie wpływu konsumpcji na dobrostan człowieka. Nadmierna konsumpcja pogarsza jakość życia nie tylko ludzi, ale także zwierząt, roślin oraz całego środowiska naturalnego. Udział Państwa w badaniach pozwoli na rozpoznanie tych niekorzystnych tendencji. Prosimy o wnikliwe i szczere odpowiedzi. Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć X. Dziękujemy za udział w badaniach.

  Proszę określić czym dla Pani jest dobrostan?. A czym dobrobyt?

    Pytanie numer 1 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  2. Co zdaniem Pana/Pani wpływa na dobrostan człowieka? Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze odpowiedzi.

    Pytanie numer 2 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czym dla Pana/Pani jest konsumpcja? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź.

    Pytanie numer 3 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co w trakcie życia pogorszyło najbardziej Pana/Pani dobrostan? Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze.

    Pytanie numer 4 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co mogłoby podnieść Pana/Pani dobrostan? Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze.

    Pytanie numer 5 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie podjął Pan/Pani działania zmieniające nawyki w konsumpcji? Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.

    Pytanie numer 6 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie działania samo kontrolne ograniczające złe nawyki w konsumpcji podjął/ęła Pan/Pani?

    Pytanie numer 7 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy jest Pan/Pani zadowolona ze swojej konsumpcji?

    Pytanie numer 8 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  10. Co konkretnie zmieniłby/aby Pan/Pani w swojej konsumpcji? Proszę wymienić.

    Pytanie numer 9 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jakie produkty używa Pan/Pani najczęściej w swojej diecie? Proszę zaznaczyć 3.

    Pytanie numer 10 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy używa Pan/Pani produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak? prosze uzasadnić dlaczego?

    Pytanie numer 11 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojego życia?

    Pytanie numer 12 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  14. Gdyby można cofnąć czas co zmieniłby/aby Pan/Pani w swoim życiu?

    Pytanie numer 13 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Które osiągnięcia uważa Pan/Pani za najważniejsze w swoim życiu? Proszę wskazać 3.

    Pytanie numer 14 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które relacje są dla Pana/Pani najważniejsze w życiu? Proszę wybrać 3 najważniejsze.

    Pytanie numer 15 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy jest Pan/Pani perfekcjonistą/ką?

    Pytanie numer 16 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy akceptuje Pan/Pani siebie?

    Pytanie numer 17 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  19. Co chciałby/aby Pan/Pani zmienić w sobie?

    Pytanie numer 18 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy?

    Pytanie numer 19 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  19. Co chciałby/aby Pan/Pani zmienić w sobie?

    Pytanie numer 20 z 46  Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy?

    Pytanie numer 21 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Od czego to zależy?

    Pytanie numer 22 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Od czego zdaniem Pana/Pani zależy osobisty rozwój? Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.

    Pytanie numer 23 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zdaniem Pana/Pani styl życia wpływa na dobrostan człowieka?

    Pytanie numer 24 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę ocenić w skali -10 do 10 Pana/Pani styl życia stawiając X przy odpowiedniej cyfrze.

    Pytanie numer 25 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
  prozdrowotny - anty zdrowotny
  aktywny - bierny
  Proekologiczny - Antyekologiczny
  Dekonsumcjonistyczny - konsumpcjonistyczny
  Zrównoważony - Niezrównoważony

  Proszę ocenić swój dobrostan przed pandemią i w czasie pandemii w skali od -10 do 10 stawiając znak X przy odpowiedniej cyfrze. Proszę zaznaczyć 2 odpowiedzi.

    Pytanie numer 26 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
  biologiczny
  społeczny
  psychiczny
  ekonomiczny

  Proszę ocenić swoje relacje społeczne przed pandemią i po pandemii zaznaczając X w skali -10 do 10.

    Pytanie numer 27 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
  izolacja - otwartość
  wycofanie - aktywność
  lęk - radość
  pośrednie - bezpośrednie
  sporadyczne - częste

  Proszę ocenić swoją sytuację materialną przed pandemią i w czasie pandemii zaznaczając X przy właściwej odpowiedzi.

    Pytanie numer 28 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    bardzo dobra raczej dobra przęciętna raczej zła bardzo zła
  w czasie pandemii
  przed pandemią

  Czy potrafi Pan/Pani radzić sobie z emocjami? Od czego to zdaniem Pana/Pani zależy?

    Pytanie numer 29 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jaki jest Pana/Pani stosunek do myślistwa, łowiectwa? Proszę uzasadnić odpowiedź w komentarzu.

    Pytanie numer 30 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Gdyby mógł/a Pan/Pani jeszcze się raz urodzić kim chciałbyś/abyś być? W komentarzu proszę uzasadnić dlaczego.

    Pytanie numer 31 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Których produktów kupuje Pan/ni więcej w czasie pandemii? Których produktów kupuje Pan/ni mniej w czasie pandemii?

    Pytanie numer 32 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Z jakich usług korzysta Pan/ni częściej w trakcie pandemii? Z jakich usług korzysta Pan/ni rzadziej w czasie pandemii?

    Pytanie numer 33 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Proszę spontanicznie dokończyć zdania. Mój dobrostan to...

    Pytanie numer 34 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Proszę spontanicznie dokończyć zdania. W konsumpcji jestem zwierzęciem...

    Pytanie numer 35 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Proszę spontanicznie dokończyć zdania. Zadowolenie to...

    Pytanie numer 36 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Proszę spontanicznie dokończyć zdania. Spokój to...

    Pytanie numer 37 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Proszę spontanicznie dokończyć zdania. Raj to...

    Pytanie numer 38 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 39 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Stan cywilny...

    Pytanie numer 40 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 41 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie:

    Pytanie numer 42 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ilość osób w gospodarstwie domowym,

    Pytanie numer 43 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania:

    Pytanie numer 44 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego w ostatnich latach:

    Pytanie numer 45 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Dochód netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym respondenta w miesiącu:

    Pytanie numer 46 z 46  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac