- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Rola kobiet w zarządzaniu

  Szanowana Pani, Nazywam się Sylwia Ostrowska i jestem studentką Zarządzania II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Piszę pracę magisterską, której tematem jest „Rola kobiet w zarządzaniu”. Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety, która jest całkowicie anonimowa. Zebrane dane zostaną wykorzystane w pracy dyplomowej. Dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

  1. Czy Pani zdaniem osiągnęła Pani sukces zawodowy?

    Pytanie numer 1 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2.Co według Pani jest wyznacznikiem sukcesu zawodowego

    Pytanie numer 2 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Które czynniki przyczyniły się do osiągnięcia przez Panią obecnej pozycji zawodowej:

    Pytanie numer 3 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. Jakie działania według Pani powinny podjąć firmy we wspieraniu kobiet w rozwoju kariery:

    Pytanie numer 4 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Czy według Pani płeć zmniejsza szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego:

    Pytanie numer 5 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  6. Jak ocenia Pani obecną sytuację kobiet w zarządzaniu:

    Pytanie numer 6 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  7. Czy czuła się Pani dyskryminowana w pracy ze względu na płeć?

    Pytanie numer 7 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  8. Jeśli tak, w jaki sposób przejawiała się dyskryminacja?

    Pytanie numer 8 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  9. Które czynności przeciwdziałające dyskryminacji są według Pani najskuteczniejsze?

    Pytanie numer 9 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  10. Według Pani sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest:

    Pytanie numer 10 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  11. Czy dostrzega Pani różnice wynagrodzeń w stosunku do mężczyzn:

    Pytanie numer 11 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  12. Kto w Pani firmie zajmuje stanowiska kierownicze:

    Pytanie numer 12 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  13. Jakie są według Pani przyczyny tego, że mężczyźni częściej obejmują stanowiska kierownicze:

    Pytanie numer 13 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  14. Które cechy charakteryzują Pani styl zarządzania?

    Pytanie numer 14 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  15. Który z podanych poniżej stylów kierowania jest Pani najbliższy?

    Pytanie numer 15 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  16. Wiek

    Pytanie numer 16 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  17. Zajmowane stanowisko

    Pytanie numer 17 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  18. Wielkość przedsiębiorstwa:

    Pytanie numer 18 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  19. Branża

    Pytanie numer 19 z 19  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac