- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Rola edukacji, promocji zdrowia i profilaktyki przeciwudarowej

  Szanowni Państwo! Nazywam się Katarzyna Wiśniewska. Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Kwestionariusz badawczy dotyczy ,,Roli edukacji, promocji zdrowia i profilaktyki przeciwudarowej”. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i ma charakter anonimowy. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do badań naukowych, w tym mojej części badawczej pracy magisterskiej.

  1. Płeć

    Pytanie numer 1 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Wiek

    Pytanie numer 2 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  3. Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 3 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  4. Wykształcenie

    Pytanie numer 4 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  5. Sytuacja zawodowa

    Pytanie numer 5 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  6. Stan cywilny

    Pytanie numer 6 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  7. Typ wykonywanej pracy

    Pytanie numer 7 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  8. Czy jest Pan/Pani pod stałą opieka lekarza POZ lub lekarza specjalisty ?

    Pytanie numer 8 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  9. Czy zażywa Pan/ Pani regularnie leki zlecone przez lekarza?

    Pytanie numer 9 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  10. Czy systematycznie kontroluje Pan/Pani swoje parametry życiowe?

    Pytanie numer 10 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  11. Czy wie Pan/Pani czym jest udar mózgu?

    Pytanie numer 11 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  12. Skąd Pan/Pani czerpie wiedze na temat udarów? ( można wskazać kilka odpowiedzi jednocześnie )

    Pytanie numer 12 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  13. Czy u kogoś z Pana/Pani rodziny/bliskich wystąpił udar mózgu?

    Pytanie numer 13 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  14. Czy według Pana/Pani w Polsce informacja na temat udaru na forach społecznościowych i środkach masowego przekazu jest wystarczająca ?

    Pytanie numer 14 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  15. Jakie są według Pan/Pani objawy udaru mózgu?

    Pytanie numer 15 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  16. Proszę zaznaczyć czynniki ryzyka udaru mózgu ( można wskazać kilka odpowiedzi jednocześnie )

    Pytanie numer 16 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  17. Proszę podać prawidłowe wartości glukozy na czczo we krwi

    Pytanie numer 17 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  18. Proszę podać prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego

    Pytanie numer 18 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  19. Jaka jest prawidłowa wartość tętna u osoby dorosłej?

    Pytanie numer 19 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  20. Jakie wyróżniamy rodzaje udarów?

    Pytanie numer 20 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  21. Co to jest udar krwotoczny?

    Pytanie numer 21 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  22. Co to udar niedokrwienny?

    Pytanie numer 22 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  23. Które z wymienionych badań wykonuje się w celu zdiagnozowania udaru mózgu?( można wskazać kilka odpowiedzi jednocześnie )

    Pytanie numer 23 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  24. Których z wymienionych czynności nie będzie w stanie wykonać osoba u której doszło do udaru?

    Pytanie numer 24 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  25. Proszę podać prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego mg/dl

    Pytanie numer 25 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  26. Który z wymienionych lekarzy specjalistów zajmuje się leczeniem udarów?

    Pytanie numer 26 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  27. Jak jest nazywany udar niedokrwienny ?

    Pytanie numer 27 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  28. Która z chorób zwiększa ryzyko powstania udaru w mózgu?

    Pytanie numer 28 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  29. Która z wymienionych dolegliwości może występować u chorych po przebytym udarze?

    Pytanie numer 29 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  30. TIA to inaczej

    Pytanie numer 30 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  31. Czym charakteryzuje się przemijające niedokrwienie mózgu?

    Pytanie numer 31 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  32. Który z czynników ryzyka udaru należy do niemodyfikowalnych?

    Pytanie numer 32 z 32  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac