- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dla pracowników działu produkcji firmy X.

  Ankieta ma na celu określić rolę kierownika i jego wpływ na zarządzanie organizacją produkcji.

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 19

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 2 z 19

  Jaki styl zarządzania stosuje kierownik produkcji?

    Pytanie numer 3 z 19

  Czy przyjęty styl kierowania przez kierownika wprowadza dobrą organizację pracy?

    Pytanie numer 4 z 19

  Czy twój kierownik posiada odpowiednia wiedzę z zakresu zarządzania swoim działem

    Pytanie numer 5 z 19

  Czy wydawane przez kierownika polecenia są zawsze formułowane jasno, jednoznacznie i przy zastosowaniu odpowiedniego tonu?

    Pytanie numer 6 z 19

  Czy sposób postępowania kierownika zachęca Cię do pracy?

    Pytanie numer 7 z 19

  Czy twój kierownik stosuje system nagród i kar?

    Pytanie numer 8 z 19

  Czy system nagród i kar przekłada się na efektywność pracy ?

    Pytanie numer 9 z 19

  Czy kierownik rozlicza pracowników z wykonywanych zadań?

    Pytanie numer 10 z 19

  Czy kierownik dba o dobro podległych pracowników?

    Pytanie numer 11 z 19

  Czy twój kierownik używa zwrotów takich jak: "dziękuję" oraz "proszę”?

    Pytanie numer 12 z 19

  Czy kierownik broni swoich pracowników?

    Pytanie numer 13 z 19

  Czy kierownik zostawia Ci wystarczającą swobodę w wykonywaniu zadań?

    Pytanie numer 14 z 19

  Czy decyzje kierownika o zmianie działu/stanowiska pracy wpływa/przekłada się na twoją pracę ?

    Pytanie numer 15 z 19

  Czy zadania zlecane do wykonania pracownikowi w niekomfortowych warunkach lub przy słabej jakości asortymencie przekłada się na jakość wykonywanej pracy?

    Pytanie numer 16 z 19

  Czy kierownik mimo niekomfortowych warunków pracy wspiera i motywuje Cię odpowiednio do niej?

    Pytanie numer 17 z 19

  Czy motywacja i wparcie przez kierownika polepsza Twoją jakość pracy ?

    Pytanie numer 18 z 19

  Czy istnieje porozumienie między kierownikiem a pracownikami?

    Pytanie numer 19 z 19
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac