- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Społeczne determinanty postrzegania coachingu jako zjawiska negatywnego

  Celem badania ankietowego jest zweryfikowanie jakie czynniki mają wpływ na postrzeganie coachingu przez ankietowanych oraz jakie odczucia- pozytywne, czy negatywne- to zjawisko budzi. Wyniki ankiety będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby pracy dyplomowej i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wypełnienie ankiety trwa około dziesięciu minut. Ankieta została podzielona na trzy sekcje: ogólną, dla każdego ankietowanego; dla osób, które brały udział w coachingu; dla osób, które nie brały udziału w coachingu. W badaniu autorka chce też zweryfikować ilość osób, które nigdy nie spotkały się z pojęciem coachingu.

  Wiek

    Pytanie numer 1 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 2 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania.

    Pytanie numer 3 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Województwo

    Pytanie numer 4 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 5 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Aktualna forma zatrudnienia. Jeśli odpowiedź to " student" lub osoba" bezrobotna", proszę przejść do pytania nr. 8

    Pytanie numer 6 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zajmowane stanowisko

    Pytanie numer 7 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zapraszam do części pierwszej ankiety. Czy pojęcie coachingu jest Panu/ Pani znane?

    Pytanie numer 8 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kiedykolwiek uczestniczył Pan/ uczestniczyła Pani w procesie coachingowym?

    Pytanie numer 9 z 27

  Co skłoniło Pana/ Panią do udziału w coachingu?

    Pytanie numer 10 z 27  Czy poleciłby Pan/ poleciłaby Pani udział w procesie coachingowym osobom ze swojego otoczenia?

    Pytanie numer 11 z 27  Co według Pana/ Pani jest najważniejsze w procesie coachingowym?

    Pytanie numer 12 z 27

    Skuteczność procesu mierzona osiąganiem założonych celów Dostosowanie poznawanych technik i narzędzi do procesowanego zagadnienia Nieszablonowość procesu Zamknięcie procesu zgodnie z zaplanowanym terminem, nie przedłużanie procesu Dobór coacha do tematu Regularna praca z otrzymanymi technikami, narzędziami i nowymi nawykami
  nieważne
  mało ważne
  bez znaczenia
  ważne
  bardzo ważne

  Czy uważna Pan/ Pani, że dzięki coachingowi, ludzie osiągają lepsze rezultaty niż po przebyciu np. szkolenia?

    Pytanie numer 13 z 27

  Gdzie po raz pierwszy poznał Pan/ poznała Pani zjawisko coachingu?

    Pytanie numer 14 z 27  Czy skorzystałby Pan/ skorzystałaby Pani ponownie z procesu coachingowego?

    Pytanie numer 15 z 27

  Czy zdarzyło się Panu/ Pani zrezygnować z udziału w coachingu?

    Pytanie numer 16 z 27

  Jaki był najczęstszy powód, dla którego odwoływał Pan/ odwoływała Pani sesję/ udział w coachingu?Proszę o krótką odpowiedź, np. coach nie spełniał moich oczekiwań.

    Pytanie numer 17 z 27  W jakich innych formach rozwoju brał Pan/ brała Pani udział?

    Pytanie numer 18 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak postrzega Pan/ Pani coaching, jako ogólną dziedzinę?

    Pytanie numer 19 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Popularnością w ostatnich latach cieszą się mówcy motywacyjni, których potocznie nazywa się coachami. Są to jednak dwa różne zawody. Mówca inspiruje swoich odbiorców/słuchaczy opowieścią o tym, jak pokonał trudności w swoim życiu, dając im gotowe rozwiązania. Coach pracuje indywidualnie, aktywnie słucha i zadaje pytania, aby samodzielnie znaleźć najlepsze rozwiązanie; nie wskazuje gotowych rozwiązań. Mówca prowadzi jednorazowe warsztaty, a coach pracuje długofalowo prowadząc proces coachingowy nawet przez rok i więcej. Czy opisany wyżej podział był Panu/ Pani znany?

    Pytanie numer 20 z 27

  Jak utożsamianie tych dwóch zawodów wpływa na Pana/ Pani postrzeganie coachingu?

    Pytanie numer 21 z 27

  Proszę o podanie w sekcji komentarz głównego powodu, dla którego do tego momentu nie zdecydował się Pan / nie zdecydowała się Pani na udział w procesie coachingowym?Dla ułatwienia, jeżeli nie potrafi Pan/ Pani wskazać powodu, proszę zaznaczyć gotową odpowiedź.

    Pytanie numer 22 z 27  Jakie okoliczności przekonałyby Pana/ Panią do udziału w sesji coachingowej? Proszę o podanie przykładu w sekcji komentarz.

    Pytanie numer 23 z 27  Gdzie po raz pierwszy usłyszał Pan/ usłyszała Pani po raz pierwszy o coachingu?

    Pytanie numer 24 z 27  Średnia cena sesji coachingowej to około 350 złotych( dla sesji indywidulanych). Znając tę cenę, co by Pan wybrał/ Pani wybrała, zakładając, że za tę samą kowtę można wykupić też:

    Pytanie numer 25 z 27

  Czy pod wpływem opinii bliskich osób, zrezygnował Pan/ zrezygnowała Pani z udziału w dowolnej formie szkoleniowej( nienarzuconej w pracy)?

    Pytanie numer 26 z 27

  W Pana/ Pani opinii, reklamy coachy zamieszane w różnych źródłach wpływają na postrzeganie coachingu jako:Proszę o minimum jedno, maksymalnie trzy określenia.

    Pytanie numer 27 z 27


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac