- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dla nauczycieli

  Szanowni Państwo, nazywam się Angelika Bielecka. Jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W ramach swojej pracy magisterskiej zajmuję się zjawiskiem eurosieroctwa, z którym coraz częściej spotykają się polskie rodziny. Głównym celem badania jest sprawdzenie, jak wyjazdy zarobkowe jednego lub obojga rodziców wpływają na rozwój dziecka oraz na odnoszone przez niego sukcesy wychowawcze i edukacyjne. Ankieta składa się z pytań zamkniętych i jest całkowicie anonimowa. Wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych. Proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi.

  Płeć

    Pytanie numer 1 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Staż pracy

    Pytanie numer 2 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce pracy

    Pytanie numer 3 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wśród Pani/Pana uczniów znajdują się dzieci, których jedno lub oboje rodziców wyjechało za granicę w celu zarobkowym?

    Pytanie numer 4 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak często rodzice pracujący poza granicami Polski przyjeżdżają do kraju?

    Pytanie numer 5 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak długo rodzice uczniów pozostają za granicą ze względu na podejmowaną tam pracę?

    Pytanie numer 6 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wśród Pani/Pana uczniów, których rodzice pracują za granicą większość pozostaje bez stałej opieki jednego czy dwóch rodziców?

    Pytanie numer 7 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pani/Pan zachowanie uczniów, których rodzice pracują poza granicami Polski?

    Pytanie numer 8 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pani/Pana zdaniem brak stałej opieki jednego lub obojga rodziców ze względu na wyjazd za granicę w celach zarobkowych ma wpływ na to, jak zachowuje się uczeń w szkole?

    Pytanie numer 9 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pani/Pan wyniki edukacyjne uczniów, których rodzice wyjechali za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowych?

    Pytanie numer 10 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pani/Pana zdaniem brak stałej opieki jednego lub obojga rodziców ze względu na wyjazd za granicę w celach zarobkowych ma wpływ na to, jakie oceny otrzymuje uczeń w szkole?

    Pytanie numer 11 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pani/Pan samopoczucie dziecka, którego rodzice wyjechali za granicę w celu podjęcia pracy?

    Pytanie numer 12 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pani/Pana zdaniem brak stałej opieki jednego lub obojga rodziców ze względu na wyjazd za granicę w celach zarobkowych ma wpływ na to, jakie samopoczucie ma uczeń w szkole?

    Pytanie numer 13 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pani/Pan kondycję emocjonalną ucznia, którego rodzice wyjechali za granicę w celu podjęcia pracy?

    Pytanie numer 14 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pani/Pana zdaniem brak stałej opieki jednego lub obojga rodziców ze względu na wyjazd za granicę w celach zarobkowych ma wpływ na to, jaką kondycję emocjonalną ma uczeń w szkole?

    Pytanie numer 15 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pani/Pana zdaniem wyjazd jednego lub obojga rodziców ma wpływ na ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

    Pytanie numer 16 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac