- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Wizerunek etyczny Policji

  Szanowni Państwo, jestem studentką kryminologii na Wydziale Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z pisaniem pracy magisterskiej, prowadzę badania na temat etycznego wizerunku policjanta. Udział w badaniu jest dobrowolny, a badanie w pełni anonimowe. Uzyskane wyniki zostaną użyte tylko i wyłącznie do celów naukowych, dlatego proszę o szczere odpowiedzi.

  Jak ogólnie ocenia Pan/Pani pracę Policji w Polsce?

    Pytanie numer 1 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeżeli w pytaniu 1 zaznaczył/-a Pan/ Pani odpowiedź bardzo dobrze/dobrze/ poprawnie", proszę pominąć to pytanie. Proszę zaznaczyć najważniejszy powód, dla którego negatywnie ocenia Pan/Pani pracę policji

    Pytanie numer 2 z 34  Czy według Pana/Pani policjanci to osoby godne zaufania?

    Pytanie numer 3 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę ocenić swój stosunek do Policji.

    Pytanie numer 4 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy widząc funkcjonariusza Policji (np. na ulicy, w sklepie itp.) czuje się Pan/ Pani bezpiecznie?

    Pytanie numer 5 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kiedykolwiek miał/-a Pan/ Pani bezpośredni kontakt z funkcjonariuszem Policji, który był w trakcie służby? Jeśli zaznaczy Pan/Pani odpowiedź "nie" proszę przejść do pytania 10

    Pytanie numer 6 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani to spotkanie?

    Pytanie numer 7 z 34

  Jeśli w pytaniu 7 zaznaczył/-a Pan/Pani odpowiedź "raczej źle/zdecydowanie źle" proszę pominąć to pytanie. Proszę zaznaczyć najważniejszy powód dla którego pozytywnie ocenia Pan/Pani spotkanie z policjantem

    Pytanie numer 8 z 34  Jeśli w pytaniu 7 zaznaczył/-a Pan/ Pani odpowiedź "zdecydowanie dobrze, raczej dobrze, ciężko powiedzieć" proszę pominąć to pytanie. Proszę zaznaczyć najważniejszy powód dla którego negatywnie ocenia Pan/Pani spotkanie z policjantem.

    Pytanie numer 9 z 34  Czy kiedykolwiek słyszał/-a Pan/Pani o nadużyciu władzy/uprawnień przez funkcjonariuszy Policji? (m.in. z mediów)

    Pytanie numer 10 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli w pytaniu 10 zaznaczył/-a Pan/ Pani odpowiedź "nie/nie wiem", proszę pominąć to pytanie. Jaka sytuacja najbardziej utknęła Panu/Pani w pamięci? Proszę podać jeden przykład.

    Pytanie numer 11 z 34  Czy Pana/Pani zdaniem Policja jest skorumpowana?

    Pytanie numer 12 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kiedykolwiek słyszał/-a Pan/ Pani o przypadkach korupcji w Policji?

    Pytanie numer 13 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kiedykolwiek próbował/-a Pan/ Pani osobiście wręczyć funkcjonariuszowi Policji korzyść majątkową (tzw. łapówkę)?

    Pytanie numer 14 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli w pytaniu 14 zaznaczył/-a Pan/Pani odpowiedź "nie", proszę pominąć to pytanie. Czy funkcjonariusz przyjął tę korzyść?

    Pytanie numer 15 z 34

  Czy kiedykolwiek próbował/-a Pan/Pani osobiście wręczyć funkcjonariuszowi Policji korzyść niemajątkową (np. w formie czekolady, kawy, kwiatów, alkoholu itp.)?

    Pytanie numer 16 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeśli w pytaniu 16 zaznaczył/-a Pan/Pani odpowiedź "nie", proszę pominąć to pytanie. Czy funkcjonariusz przyjął tę korzyść?

    Pytanie numer 17 z 34

  Czy zna Pan/Pani osobę, która próbowała wręczyć funkcjonariuszowi Policji jakąkolwiek korzyść (majątkową lub niemajątkową), a ten przyjął tę korzyść?

    Pytanie numer 18 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co sądzi Pan/Pani o wyżej wymienionych formach podziękowania („łapówka”, drobne prezenty) za określone działanie/ zaniechanie funkcjonariusza Policji?

    Pytanie numer 19 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani ogólną postawę funkcjonariuszy Policji w trakcie manifestacji?

    Pytanie numer 20 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/ Pani zdaniem funkcjonariusze policji, którzy podczas demonstracji używają środków przymusu bezpośredniego wobec osób, które podporządkowały się wcześniejszym poleceniom, postępują etycznie?

    Pytanie numer 21 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  22. Czy Pana/Pani zdaniem funkcjonariusze policji, którzy podczas demonstracji legitymują osoby biorące w nich udział postępują etycznie?

    Pytanie numer 22 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/ Pani, że funkcjonariuszom policji wymierza się właściwe i adekwatne kary dyscyplinarne za naruszenie zasad etycznych?

    Pytanie numer 23 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/ Pani zdaniem funkcjonariusz policji powinien przestrzegać zasad etycznych również poza służbą?

    Pytanie numer 24 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kiedykolwiek miał/-a Pan/Pani do czynienia z funkcjonariuszem policji będącym w trakcie służby, który znajdował się pod wpływem alkoholu/ środków odurzających?

    Pytanie numer 25 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kiedykolwiek miał/-a Pan/Pani do czynienia z funkcjonariuszem policji będącym poza służbą (np. podczas imprez rodzinnych itp.), który znajdował się pod wpływem alkoholu/środków odurzających?

    Pytanie numer 26 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kiedykolwiek spotkał/-a się Pan/Pani z sytuacją, w której policjant „gorzej potraktował” (np. był aroganci, używał wulgaryzmów itp.) inną osobę ze względu na:

    Pytanie numer 27 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    płeć wiek pochodzenie kolor skóry wyznawaną religię przynależnośc polityczną niepełnosprawność orientację seksualną sytuację materialną wykonywany zawód ubiór
  tak
  nie

  Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu/ Pani spotkać z sytuacją, w której funkcjonariusz policji używał wulgarnych słów wobec osoby zatrzymanej/ przesłuchiwanej/ legitymowanej itp.?

    Pytanie numer 28 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ogólnie ocenia Pan/Pani poziom przestrzegania zasad etycznych w Policji?

    Pytanie numer 29 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 30 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 31 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie:

    Pytanie numer 32 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 33 z 34  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety :)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac