- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

  Szanowni Państwo prowadzę badania na temat : Współczesne zagrożenia wynikające ze zjawiska cyberprzestępczości na przykładzie opinii mieszkańców miasta Torunia. Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Wyniki posłużą mi do napisania pracy magisterskiej.

  Jestem

    Pytanie numer 1 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek:

    Pytanie numer 2 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę wskazać posiadane wykształcenie:

    Pytanie numer 3 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zatrudnienie:

    Pytanie numer 4 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Częstotliwość korzystania z Internetu:

    Pytanie numer 5 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Cyberprzestępczość to(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

    Pytanie numer 6 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę zaznaczyć przykłady cyberprzestępczości: (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

    Pytanie numer 7 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie są zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości?

    Pytanie numer 8 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy uważa Pan/Pani, że cyberprzestępczość jest dużym problemem?

    Pytanie numer 9 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w Internecie?

    Pytanie numer 10 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani narażony na cyberprzestępczość

    Pytanie numer 11 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę wskazać jakiego rodzaju była to cyberprzestępczość:

    Pytanie numer 12 z 16  Czy została ona zgłoszona do organów ścigania?

    Pytanie numer 13 z 16

  Czym jest hacking?:

    Pytanie numer 14 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy cyberprzestępczość może być zagrożeniem dla indywidualnych użytkowników Internetu?

    Pytanie numer 15 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy według Pana/Pani cyberprzestępczość jest zagrożeniem dla naszego państwa i jego funkcjonowania?

    Pytanie numer 16 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac